MÅTTE GÅ: Artikkelforfatter Erling Folkvord var med i Stortingets spesialkomité som i 1994 opprettet Lundkommisjonen og ba den granske de hemmelige tjenestene. Nåværende justis- og beredskapsminister Grete Faremo måtte forlate regjeringa i 1996 da hun fikk ansvaret for at overvåkingspolitiet drev ulovlig overvåking. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix
MÅTTE GÅ: Artikkelforfatter Erling Folkvord var med i Stortingets spesialkomité som i 1994 opprettet Lundkommisjonen og ba den granske de hemmelige tjenestene. Nåværende justis- og beredskapsminister Grete Faremo måtte forlate regjeringa i 1996 da hun fikk ansvaret for at overvåkingspolitiet drev ulovlig overvåking. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB ScanpixVis mer

Vil Faremo at PST skal være politisk politi?

Under overoppsyn fra justisminister Grete Faremo fortsetter PST i rollen som politisk politi.

PST: Statsråd Grete Faremo måtte forlate regjeringa i 1996. Statsminister Jagland ga henne ansvaret for at overvåkingspolitiet (POT) drev ulovlig overvåking av Berge Furre, medlem av Lundkommisjonen.

Nøyaktig 16 år seinere innhenta PST opplysninger om en mulig splittelse i Rødt. «Brennpunkt» på NRK1 spilte av lydopptak fra samtalen der en ansatt i Seksjon for kontraekstremisme og en feltagent drøfta dette viktige spørsmålet.

PSTs forgjenger POT fikk klar beskjed da justisminister Inger Louise Valle (Ap) endret overvåkingsinstruksen i 1977:

«Medlemskap i lovlig politisk organisasjon eller lovlig politisk virksomhet kan ikke i seg selv danne grunnlag for innhenting og registrering av opplysninger».

Daværende POT-sjef Gunnar Haarstad nektet å adlyde. I brev til Justisdepartementet nevnte han lovlige partier og politiske organisasjoner. Han fastslo at POT måtte ha «oversikt over hvem som leder virksomheten, har de internasjonale forbindelser, de viktigste tillitsverv m.v.» Ganske enkelt fordi «opplysningene om personer [er] nødvendig for å få et bilde av hva organisasjonene driver med». Derfor måtte POT fortsette å registrere opplysninger om personers lovlige politiske aktivitet.

POT-sjef Haarstad fikk det som han ville. Justisminister Cappelen (Ap) var enig med han og fastslo i 1981 at POT fortsatt kunne arbeide «i samsvar med den forståelse av instruksen som har vært lagt til grunn hittil». Da hadde POT i mer enn tre år forstått instruksen slik at det var lov å overvåke personer og registrere opplysninger bare på grunnlag av lovlig politisk virksomhet.

Lundkommisjonen, som avslørte dobbeltspillet i 1996, rettet tung kritikk både mot stortingspolitikere og statsråder. Kommisjonen sa rett ut at både justiskomiteens uttalelse i saken «og departementets senere oppfølging [ga] opphav til misforståelser og, som følge av dette, instruksstridig praksis». (Min utheving.) Det siste er et mildere uttrykk for de ulovlige politimetodene POT brukte mot Berge Furre og mange andre.

PST-sjef Marie Bjørnland vil nå få kritikk for å ha brukt skattepenger på en tidligere straffedømt agent. Dette bør likevel ikke trekke oppmerksomheta vekk fra det «Brennpunkt»s lydopptak forteller: Under overoppsyn fra justisminister Faremo (Ap) fortsetter PST i rollen som politisk politi. Hvor mye har egentlig endret seg siden forrige gang Faremo var justisminister?

ARTIKKELFORFATTER: Erling Folkvord. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix
ARTIKKELFORFATTER: Erling Folkvord. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix Vis mer