Vil forandre filmbransjen

Kulturminister Åslaug Haga vil tvinge fram en større forståelse for forandringer i filmbransjen.

- Det bidrar ikke til å styrke filmsektoren hvis det blir mer debatt når den nye støtteordningen er lagt fram, sa Haga etter et besøk hos Norsk Filminstitutt i går.

Instituttet risikerer å miste sin funksjon som formidler av filmstøtte når Haga til våren kommer med en ny modell for statlig filmstøtte. Det er allerede klart at mye av støtten, som i dag deles ut tre steder, skal samles i et fond. Hvordan dette fondet skal organiseres - og om det også skal ta over den bevilgningen som nå går til Norsk Film AS, er fortsatt uklart.

Endringene er blant annet et resultat av revisjonsfirmaet Ernst&Youngs kritiske rapport om filmbransjen i fjor. Alle store institusjoner i filmbransjen har uttalt seg om rapporten, de fleste etter prinsippet om at «endringer er bra, så lenge de ikke angår oss».

- Jeg skal fortsatt snakke med folk i filmbransjen - og samle en del av dem, for å forsøke å få en essens ut av hva de egentlig mener. Skal dette bli en vellykket prosess, må de ulike filmmiljøene få en felles virkelighetsforståelse. Jeg vil tvinge dem til å se hverandres behov, ikke bare sine egne, sa Haga.

FILMFORANDRING: - Godt at jeg har vært diplomat, sier kulturminister Åslaug Haga om sitt forøk på å få filmbransjen til å bli enig med seg selv.