BEVARINGSVILLIG: Riksantivar Jørn Holme mener byggene i regjeringskvartalet er viktige nasjonale symboler. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
BEVARINGSVILLIG: Riksantivar Jørn Holme mener byggene i regjeringskvartalet er viktige nasjonale symboler. Foto: Lars Eivind Bones / DagbladetVis mer

Vil fortsatt bevare Høyblokka

- Ikke et pengespørsmål, mener Riksantikvaren.

I fjor sommer ble det anslått at det vil koste 400 millioner kroner mer å bevare Høyblokka enn å bygge nytt. Merkostnaden for å bevare Y-blokka ble anslått til 260 millioner kroner.  

- Anslaget fra i sommer er i laveste laget. Kanskje bør det være så mye som det dobbelte, sier Stein Berntsen, direktør for rådgivning i Dovre Group AS.

I går overleverte han rapporten «Fremtidig regjeringskvartal» til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Rapporten er en kvalitetssikring av konseptvalgsutredningen fra juni 2013.

Riksantikvaren skeptisk
Riksantikvar Jørn Holme mener økonomien er langt fra det viktigste i denne saken.

- Byggene er av høy nasjonal verdi, på linje med det viktigste vi har i nasjonen. Dermed er det et verdivalg regjeringen nå må ta. Da blir priskalkyler helt underordnet, sier riksantikvar Jørn Holme.

Han er fornøyd med at den nye ekspertrapporten ikke kommer med egne vurderinger om kulturhistorisk verdi, men viser til Riksantikvaren i dette spørsmålet.

- Det var nettopp det som var feil med den forrige rapporten. Jeg er også glad for at regjeringen nå inviterer oss til dialog, for det har vi ikke hatt tidligere, sier Holme.

Men han er lite fornøyd med metoden som ligger til grunn for kostnadsoverslagene. Sluttsummen er nemlig de totale kostnadene byggene kommer til å pådra seg over de neste 50 årene.

- Denne typen beregninger gjør en vanligvis ikke, men de gjør det her. Det synes jeg er spesielt, sier Holme.

- Ingen fanatiker
Kjetil Trædal Thorsen startet Snøhetta i 1987 og var hovedarkitekten bak operaen i Bjørvika. Han har tidligere tatt til orde for at Høyblokka bør bevares.

- Byggene har absolutt kulturhistorisk verdi, men hvor stor den er i kroner og øre er vanskelig å si. Jeg er ingen fanatiker, men synes en bør forsøke å strekke seg ganske langt for å bevare byggene, sier Thorsen.

Thorsen mener en også må ta høyde for at også gjenbruk gir energibesparelser.

- Å erstatte en kubikkmeter betong er langt mer energikrevende enn å bruke noe som allerede finnes. Dessuten synes jeg det ville være rart å konkludere med at bevaring er dyrere enn nybygg, uten å vurdere andre løsninger enn en fullstendig bevaring. Det finnes nok flere mellomløsninger, hvor en delvis bevarer og delvis fornyer, sier Thorsen.

Håper på god framdrift
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner forteller til Dagbladet at han nå vil invitere flere aktører til å komme med innspill, og at han tar sikte på å ha rammene for et nytt regjeringskvartal klare før sommeren.

INNSPILLSRUNDE: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil nå invitere en rekke aktører til å komme med innspill. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
INNSPILLSRUNDE: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil nå invitere en rekke aktører til å komme med innspill. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet Vis mer

- Det vi nå må vurdere, er om vi i den forbindelse kan ta en endelig avgjørelse om Høyblokka og Y-blokka, eller om det vil kreve ytterligere vurderinger, sier Sanner.

Rapporten som Sanner fikk i går er tydelig på at det nå bør tas en avgjørelse i dette spørsmålet. 

- Det er et råd vi vil vurdere, men vi vet ennå ikke om det lar seg gjøre. I og med at vi nå vil invitere flere til å komme med innspill, må vi vurdere dette kontinuerlig ut over våren.

- Hva synes du selv om disse byggenes arkitektoniske kvalitet?

- Det vil jeg ikke kommentere, sier Sanner.

ENERGI: Arkitekt Kjetil Trædal Thorsen mener miljøhensyn også kan tale for bevaring. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
ENERGI: Arkitekt Kjetil Trædal Thorsen mener miljøhensyn også kan tale for bevaring. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer