Vil gi bort digitalradioer til lytterne

P4 kan kan komme til å dele ut gratis digitalradioer til trofaste lyttere dersom de ikke får konsesjonen de mener de har krav på.

Slik kan P4s lytterne ta ned kanalens DAB-sendinger i framtida. P4 har sammen med en annen radioaktør sondert muligheten hos flere av landets største bilimportører for å installere digitale bilradioer i alle nye solgte biler i Norge.

Har snakket med bilbransjen

- Jeg kan bekrefte at vi har noen følere ute blant bilimportørene, sier styremedlem og P4-eier Endre Røsjø til Dagbladet.no.

Han har tenkt tanken om å sponse DAB-radioer til lytterne i to år allerede, og legger ikke skjul på at ideen er aktualisert etter at kulturdepartementet ga konsesjonen for riksdekkende kommersiell radio til grupperingen Kanal 4. P4 Radio Hele Norge har en konsesjon for DAB-radio som løper fram til 2010. Denne kan ikke departementet ta fra dem. Men problemet er at ingen lytter på DAB-radioer i dag.

- Det finnes rundt 3000-4000 DAB-mottakere i Norge i dag. De fleste er installert i biler og prisen ligger fra 5000 kroner og oppover, sier informasjonssjef Erik Andersen i bransjeorganisasjonen EE-bransjen til Dagbladet.no.

Stanser ikke sendingene

P4s intensjon er å fortsette sendingene over DAB-nettet etter 1. januar 2004, uavhengig av klagebehandlingen av konsesjonssaken. Men om P4 taper den saken, er det ikke mange lyttere å sende radio til neste år. Noen er det på kabelanlegg, og det er mulig å hente ned P4 på parabolmottakere, men hovedtyngden av lytterne sitter i bil eller på arbeidsplassen sin.

P4 er avhengig av en kritisk masse med DAB-radioer i Norge for at DAB-systemet skal få rotfeste. I dag kan 2,2 millioner mennesker ta inn DAB-signaler, men utbyggingen har bremset opp fordi ingen kjøper mottakerne.

Dette er DAB-radio

DAB står for Digital Audio Broadcasting. På norsk blir det digital lydkringkasting. DAB er lansert som FM-teknologiens arvtaker, men det har gått tregere enn radiobransjen har håpet på.

Fordelene med DAB-sendinger er at de er støyfrie og lydkvaliteten er nærmest lik som på en CD. En annen fordel er at radiostasjonene kun forholder seg til en frekvens over hele landet, og det åpner også for at flere radiostasjoner kan sende i samme område.

Med en DAB-mottaker kan lytteren også ekstra tilleggsinformasjon skreddersydd for det området man kjører i. I tillegg kan f. eks informasjon om tittelen på låten som spilles, artisten, neste låt, trafikkmeldinger osv sendes til displayet på radiomottakeren.

DAB-mottakere kan integreres i forskjellige andre produkter. Det mest nærliggende er mobiltelefoner, klokker, datamaskiner og håndholdte PC'er.

Ser til mobilbransjen

I telebransjen har det vært vanlig å sponse regninga for mobiltelefoner til forbrukerne. En liknende ide har vært lansert i radiobransjen, men uten at noe har skjedd. Behandlingen av P4-konsesjonen kan føre til en endring av det.

- Vi har ingen konkrete planer om sponsing av DAB-radioer, men det er selvsagt naturlig for oss å se på om vi skal intensivere dette arbeidet nå og være med på et spleiselag sammen med andre aktører, sier P4-redaktør Rune Brynhildsen.

Han understreker at det sammen med DAB-konsesjon følger en forpliktelse til å få flere mennesker til å lytte på DAB-distribuert radio, og at P4 allerede har investert flere millioner kroner i DAB-teknologien etter pålegg fra myndighetene. Totalt sett har norske radioeiere brukt i overkant av 50 millioner kroner på DAB-utvikling de siste årene.

Har pengene

P4s eiere garanterte for den statlige radioavgiften på 160 millioner kroner før konsesjonstildelingen. Disse pengene slipper eierne å punge ut med nå. Pengene kan brukes til å kjøpe radioer til lytterne, en sum som vil gi rundt 400 000 stasjonære DAB-radioer. Om de velger å bruke hele eller deler av pengene på DAB-bilradioer blir antallet sponsede radioer færre.

- Vi vil lytte oppmerksomt til en slik plan og vurdere å delta i den, sier styremedlem Alf Lande i Radio 2 Digital. Dette selskapet har den andre kommersielle DAB-konsesjonen i Norge og tapte i likhet med P4 kampen om den lukrative FM-konsesjonen.

Lande understreker at penger alene ikke er nok til å få folk til å bytte ut FM-radioen sin med en DAB-radio.

- Det må et samspill til mellom radiokanalene, bilbransjen, elektronikkbransjen og selskapet som distribuerer DAB-signalene, sier Lande.

VIL GI BORT RADIOER: P4-sjef Rune Brynhildsen vurderer å sponse lytterne med billige digitalradioer om han ikke får beholde P4-konsesjonen.
DAB TIL EN TUSENLAPP: Denne modellen fra Pure Digital selges som varmt hvetebrød i England for tiden.
DAB PÅ VEIEN: DAB-radioer til bilen har eksistert lenge, men prisen er stiv. Fra neste år får du kanskje med en på kjøpet når du kjøper ny bil.