Vil gi deg følelsen av å være i live

Her er månedens beste dikt.

(Dagbladet.no): Så var det klart! Årets siste månedsvinner i Diktkammeret er:

Kristin Rosenberg!

- Dette var veldig overraskende. Diktet som er plukket ut, hører jo med til denne serien jeg skriver på, og jeg ville trodd at det ikke kunnne la seg lese uten den konteksten, sier en glad månedens poet til Dagbladet.no.

Del av en serie

Diktkammeret er Dagbladet.nos forum for diktskriving, og Kristin Rosenberg er altså månedens poet for november.

Hun vant med diktet «I den lyse ungskogen», som hører med til en serie dikt om figurene Meza, Timorev, Yanni og Vezlak. 

For halvannet år siden vant hun med et annet dikt i serien. Da fortalte hun at hun var i ferd med å ferdigstille den. Men slik ble det ikke.

• Les flere dikt i serien her.

MÅNEDENS POET: Kristin Rosenberg er månedens poet i Diktkammeret for november. Foto. PRIVAT
MÅNEDENS POET: Kristin Rosenberg er månedens poet i Diktkammeret for november. Foto. PRIVAT Vis mer

- Jeg holdt på med å ferditstille et manuskript da, og har forsøkt meg hos to forlag. Refusjon kan være av det gode, hvis den begrunnes. Noen ord fra det ene forlaget satte i gang noen prosesser hos meg. Dermed er nye dikt blitt til, og jeg må dessuten gå gjennom resten på nytt. Så jeg holder stadig på, forteller hun.

Men hvem figurene er, vil hun ikke gi noe klart svar på.

- De fire springer nok ut fra mennesker jeg har møtt og som har betydd mye for meg. Samtidig representerer de nok noe hos meg selv også. Jeg har opplevd underveis i arbeidet at de representerer noe som berører meg dypt, og derfor har jeg tro på at de kan berøre noen andre også, sier hun.

- Jeg har mest lyst til at svarene skal vokse fram hos leseren - når og hvis tekstene leses i sammenheng. Og jeg har lyst til å formidle på en måte som kan vekke glede, og forundring, og økt følelse av å være i live.

Ikke fortrinnsrett på lesingen

Når det gjelder vinnerdiktet, ser hun for seg at det siste avsnittet er noe som meddeles av Meza til jeg-personen Yanni.

-  Men som leser av egne tekster har man neppe forkjørsrett framfor andre lesere med henhold til mulige lesemåter, mener hun.

Kristin Rosenberg jobber til vanlig som psykolog, og vedgår at det nok har sitt å si for diktene hennes. Men interesse for litteratur og musikk er minst like viktig, mener hun.

Vil gi deg følelsen av å være i live

Juryens kommentar:

Denne poeten har etterkvart gjort noko som er litt av ein prestasjon, og då tenkjer eg ikkje på at ho er plukka ut blant månadens beste dikt for tredje gong, men at ho har bygd opp eit heilt diktunivers som ho befolkar med personar som eg oppfattar nærast som ein eigen personleg mytologi.

Tålmodig og med eit seriøst forhold til innspel og skriveprosess har ho gjennom lang tid med endringar og nye versjonar pussa på desse figurane og tekstane til dei står der og lyser med ein sterk innebygd energi. Som om energien ho har lagt ned i dei, vert samla opp og gitt tilbake.

Personar som Meza, Timorev, Vezlak og Yanni gjer eventyrlege ting som bare poesien kan tillata, og poeten utnyttar på den måten vårt medium på ein spennande og utfordrande måte til å skape eit alternativt rom for oppleving.

Det finst ei blanding av kroppsleg varheit og sårbarheit saman med ei form for surrealistisk økologisk samspel mellom menneske og natur i tekstane, som ”åpner treets blikk” og skapar eit stort underliggjande alvor i det leikande og musikalske språklege samværet desse personane har.

For juryen, av Helge Torvund.
I juryen satt også Maria Børja, Nils Schia, Kristian Rishøi og Marie L. Kleve.

NB: Neste uke kårer vi månedens poet i Skolekammeret, som er diktkammeret for skoleelever.