Vil gi Oslo Vestbanen

Arbeiderpartiet vil gi bort Vestbanen gratis til Oslo kommune, slik at det kan etableres et fredssenter der.

Forslaget til stortingsrepresentantene Oddbjørg Ausdal Starrfeldt og Liv Marit Moland i Stortingets kulturkomité er klarert både i stortingsgruppa, av de aktuelle statsrådene og av partileder Thorbjørn Jagland.

Fredsbyen Oslo

Hele Ap står altså bak det sjenerøse forslaget. I tillegg har en lang rekke samfunnstopper, med de tidligere statsministrene Kåre Willoch, Odvar Nordli og Gro Harlem Brundtland i spissen, engasjert seg for et fredssenter på Vestbanen som i dag er i statens eie.

- Det hadde vært ideelt om saken kunne avgjøres raskt, slik at senteret kunne stå ferdig til 100-årsjubileet for Norge som selvstendig nasjon i 2005, sier Starrfelt, som er Ap's fraksjonsleder i kulturkomiteen.

Men saken er langt fra avgjort. Både Oslo bystyre og de øvrige partiene på Stortinget er avventende fordi saken bare så vidt er kommet til behandling i Stortinget. Den vil bli fremmet som del av Museumsmeldingen, eller som egen sak i høstsesjonen.

Regjeringen Bondevik foreslår i Museumsmeldingen å legge Nobels fredsprissenter til Samfunnsmuseet.

- Men vi tror ikke det blir stor strid om Vestbanen. Oslo og Norge trenger et slikt senter som kan symbolisere og konkretisere ideen om Oslo som fredsbyen, sier de to.

Starrfelt og Moland sier at Oslo kommune sammen med Nobelinstituttet må ta ansvar for driften, og eventuell ombygging - begge deler begrensede utgifter - særlig sett i forhold til hva man får igjen.

Solid støtte

Senteret er tenkt å ha fire hovedelementer: Alfred Nobel og Nobelprisen, fredsprisvinnerne, dagens konflikter, og aktuelle særutstillinger.

Direktør Geir Lundestad på Nobelinstituttet har tidligere fått bred støtte for forslaget. Blant andre fra LO-leder Yngve Hågensen, NHO-direktør Finn Bergesen jr., Terje Rød-Larsen, Kirkens Nødhjelp og Amnesty.