Vil ha 21-årsgrense for pornoskuespillere

Likestillingsombudet foreslår en aldersgrense på 21 år for aktører i pornofilmer.

Forslaget kommer i en høringsuttalelse til Ytringsfrihetskommisjonens innstilling. Kommisjonen har foreslått at det bør være 18 årsgrense «for å delta foran kamera ved framstilling av pornografi». I dag er det ingen spesiell grense utover den seksuelle lavalder på 16 år.

- Jeg mener denne bør settes høyere, for eksempel ved 21 år. Å medvirke i pornografi kan få følger på et senere stadium i livet. Som 18-åring vil mange ikke være tilstrekkelig modne til å forutse rekkevidden av en slik handling, og etter mitt syn ikke være fullt ut i stand til å ivareta sine egne interesser, skriver fungerende likestillingsombud Kristin Mile.

Hun peker også i sin uttalelse på at dagspressen er dominert av menn.

- Alle de største medieforetak i Norge har en mannlig toppleder, og i flere av foretakene er kvinner så å si fraværende i ledelsen.

Norsk Redaktørforening hadde 82 kvinner blant sine 584 medlemmer i 1997.

(NTB)