Vil ha boklov med fastpris

Ny utredning fraråder bransjeavtale, og mener ebøker må behandles på lik linje med papirbøker.

HAR SKREVET UTREDNING: Helge Rønning og hans kolleger har i dag overlevert Anniken Huitfeldt utredningen «Til bokas pris - Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa». Foto: Lars Eivind Bones/Dagbladet
HAR SKREVET UTREDNING: Helge Rønning og hans kolleger har i dag overlevert Anniken Huitfeldt utredningen «Til bokas pris - Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa». Foto: Lars Eivind Bones/DagbladetVis mer

(Dagbladet): «De analyser og studier vi har hatt tilgang til konkluderer gjennomgående med at boklover best ivaretar kulturpolitiske mål.»

Slik lyder den første konklusjonen i utredningen «Til bokas pris - Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa».

Utredningen er utarbeidet av Helge Rønning, Tore Slaatta, Olav Torvund, Håkon Larsen og Terje Colbjørnsen på bestilling av kulturminister Anniken Huitfeldt.

De har undersøkt de litteraturpolitiske virkemidlene som benyttes i 15 andre europeiske land, hvorav 9 av disse har boklover med fastpris og seks har friprissystemer.

- Ebøker inn i loven Helge Rønning forteller til Dagbladet at de basert på dette arbeidet anbefaler en norsk boklov med fastpris.

- Vi mener at også ebøker må inngå i en slik boklov, og da ligger det implisitt at de skal ha samme lave momssats som vanlige bøker, sier Helge Rønning til Dagbladet.

Dagens bokavtale gjelder bare mellom Den norske Bokhandlerforening og Den norske Forleggerforening. Regelverket sørger for at bøker ikke kan bli lagt ut for billigsalg før 1. mai året etter utgivelse, og har blitt brukt for å sikre norsk litteraturs bredde og kvalitet.

De aller fleste forlagene ønsker i dag en boklov som lovfester fastprisen.

- Fastpris best for forfattere Den nye utredningen konstaterer at «forfatternes rettigheter later til å være bedre beskyttet i fastprissystem», og at «våre analyser viser at land med boklover ikke har priser som gjennomsnittlig er høyere enn i land med frie priser.»

Den siste konklusjonen fraråder en bransjeavtale:

«Bransjeavtaler er ikke gangbar politikk i Europa, og Norge må enten velge boklov eller fripris.»

Men det er altså en boklov utredningen anbefaler, noe som går i mot utredningen til Oslo Economics som ble levert i januar.

Oslo Economics konkluderte blant annet med at dagens system med fastpris på bøker bør endres, og at det bør være opp til bransjen selv å bestemme.

- Godt grunnlag Bransjeaktører skal nå få komme med høringsutspill til rapportene, og det er på bakgrunn av dette arbeidet at man vil vurdere hvordan bokbransjen skal reguleres i framtiden.

Anniken Huitfeldt sier at hun nå har et godt grunnlag for å vurdere framtidige reguleringer av den norske bokbransjen.

- Rapporten gir oss en oversikt over bruk av litteraturpolitiske virkemidler i Europa. Sammen med rapporten fra Oslo Economics har vi nå et godt og bredt grunnlag for å utvikle den norske litteraturpolitikken, sier statsråd Anniken Huitfeldt.