ÅPNET NETTFORUM OM DELINGSKULTUR: Fornyingsminister Heidi Grande Røys på dagens Go Open-konferanse i Oslo. Foto: teknu under en Creative Commons navngivelse 2.0-lisens
ÅPNET NETTFORUM OM DELINGSKULTUR: Fornyingsminister Heidi Grande Røys på dagens Go Open-konferanse i Oslo. Foto: teknu under en Creative Commons navngivelse 2.0-lisensVis mer

Vil ha delte meninger om nettet

Debattforum om delingskultur.

(Dagbladet.no): Hvordan påvirker nettes delingskultur samspillet mellom borgerne og det offentlige?

Det er et av spørsmålene fornyingsminster Heidi Grande Røys håper artikkelsamlingen «Delte Meninger» og debattforumet med samme navn kan bidra til å gi svar på.

- Hva kan det offentlige gjøre for å styrke forretningsmodeller og innovasjon på nettet? Bør vi tenke nytt når det gjelder eierskap og distribusjon? Hvordan skal vi regulere innhold på nettet når alle - selv barn på 12 år - er blitt redaktører? Jeg håper en inkluderende og bred debatt kan gi bidrag til å videreutvikle politikken slik at den møter morgendagens utfordringer, sier Heidi Grande Røys, som presenterte Delte Meninger på Go Open, en konferanse for fri programvare i Oslo i dag.

Fornyingsministeren er redaktør for artikkelsamlingen, mens en uavhengig redaksjon er debattredaktører for deltemeninger.no. Fram til 19. mai rulles artikkelsamlingen og flere debattemaer ut på nettstedet.

Blant bidragsyterne i artikkelsamlingen er Hendrik Storstein Spilker om alternative forretningsmodeller for digital musikkdistribusjon, Håkon Wium Lie om at offentlig informasjon bør være gratis, Heidi Arnesen Austlid om fri programvare, Eirik Solheim om framtiden for offentlig finansiert allmennkringkasting, og Gisle Hannemyr om nettnøytralitet og hvorvidt det er pengene skal få styre innholdet i de digitale nettene.

På debattforumet er det selvsagt åpent for alles delte meninger. Så gjenstår det bare å se om nettdebatten rundt den nye folkemakta tar av - på et nettsted i offentlig regi.