- Vil ha filmer folk vil ha

Harry Guttormsen ble i går tilbudt jobben som ny spillefilmkonsulent i Norsk Filminstitutt. Han blir mektigere enn den beskjedne konsulenttittelen antyder.

Guttorm Pettersen, filmsjef i Oslo Kinematografer, var den andre kandidaten til denne viktige stillingen innen norsk film.

Guttormsen får ansvaret for å dele ut om lag 40 millioner kroner i støtte til norske spillefilmer hvert år. Han blir en av de tre som bestemmer over pengeflyten i filmbransjen - de to andre er direktør Elin Erichsen i Audiovisuelt Produksjonsfond og direktør Tom Remlov i Norsk Film AS.

Til sammen forvalter disse tre personene årlig over 110 millioner til produksjon av nye spillefilmer.
Harry Guttormsen er en meget erfaren teaterinstruktør, men hans befatning med filmbransjen er mindre. Nå er det jo erfaringsmessig ikke så langt fra teatret til filmen i Norge.

- Det jobben som spillefilmkonsulent går ut på, er å finne gode manus og hvilken regissør som skal gjøre filmen. Her mener jeg at jeg har noe å bidra med, sier Guttormsen.

- Min kompetanse ligger i å utvikle manus. Jeg har sett meg lei på gode ideer som blir skuslet bort. Vår viktigste oppgave er å lage norske filmer som publikum vil se.

Guttormsen har til nå vært fast instruktør ved Det Norske Teatret. Han har også vært manuskonsulent på blant annet «Budbringeren».

- Jeg gleder meg og mener oppriktig at jeg var den beste søkeren, sier Guttormsen, som har satt en betingelse for å takke ja:

- At jeg får lage én teateroppsetning i året.