Vil ha lov mot prisdumping

Kulturkomiteens leder, Gunn Karin Gjul (Ap), vil erstatte Bokavtalen med en boklov for å hindre priskrig på bøker — også i framtida.

FÅR STØTTE: Gunn Karin Gjul (Ap) vil erstatte dagens bokavtale med en permanent boklov. Både Bokhandlerforeningen, Forleggerforeningen, og Forfatterforeningen mener dette er en god idé. 
Foto: Lars Eivind Bones.
FÅR STØTTE: Gunn Karin Gjul (Ap) vil erstatte dagens bokavtale med en permanent boklov. Både Bokhandlerforeningen, Forleggerforeningen, og Forfatterforeningen mener dette er en god idé. Foto: Lars Eivind Bones.Vis mer

(Dagbladet): - Bokavtalen er en av bærebjelkene i norsk kulturpolitikk, men en boklov vil sikre mer stabilitet og forutsigbarhet for bransjen, sier Gunn Karin Gjul, leder for kulturkomiteen på Stortinget.

Konkurransen på det norske bokmarkedet reguleres i dag av Bokavtalen, en frivillig avtale mellom Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. Gjennom avtalen kan forlagene blant annet bestemme fastpris på bøkene de gir ut, et virkemiddel som skal gjøre det lønnsomt å utgi smalere litteratur.

- Dette høres ut som et riktig og godt initiativ. Uten fastprisavtalen ville det lønne seg å satse på få titler i store volum. Bestemmelsen om fastpris hindrer en priskonkurranse som ville ført til et fall i antallet utgivelser, sier Anne Oterholm, leder i Forfatterforeningen.

Bokavtalen må fornyes med jevne mellomrom, og fordi fastprisavtalen krever dispensasjon fra Konkurranseloven, er også staten involvert i framforhandlingene.

Permanent avtale - Avtalen må fornyes hvert fjerde år, og jeg mener vi bør innføre en lov på lik linje med andre europeiske kulturnasjoner. Da slipper man også å bekymre seg for skiftende politiske vurderinger, sier Gjul til Dagbladet.

Europeiske kulturnasjoner som Frankrike, Tyskland, Spania og Italia, har alle egne lover som regulerer bokmarkedet. Gjul mener man også bør endre flere av bestemmelsene i bokavtalen, før de eventuelt videreføres i lovform.

- Jeg kommer til å ta initiativ overfor kulturministeren, og be henne sette ned et utvalg som kan jobbe for å få til en slik lov, sier Gjul.

Hun ønsker også et utvalg som ser på muligheten for å regulere eierskapet i bokbransjen.

Støtter forslaget - En av de store svakhetene med bokavtalen er at det med jevne mellomrom såes tvil om hvorvidt det er reell konkurranse på det norske bokmarkedet. For at de store forlagene ikke skal bli for mektige, mener jeg at vi bør se på mulighetene for å regulere bokmarkedet, sier Gjul.

Administrerende direktør i Forleggerforeningen, Per Christian Opsahl, liker forslaget fra Gjul.

—Vi er veldig positive til at et lovalternativ utredes. Det er helt nødvendig å se på muligheten for å sikre at mangfoldet i bokbransjen videreføres. Bokavtalen har begrenset varighet og det er skapt politisk usikkerhet om det er mulig å få nye Bokavtaler fra 2015.

-Spennende initiativ Opsahl er også positiv til forslaget om å regulere eierskapet i bokbransjen.

- Bransjen er tjent med at det utvikles løsninger som sikrer at alle aktører har tilgang til markedet, sier Opsahl.

Også Bokhandlerforeningen er med på notene.

- Dette er et spennende initiativ. Vi blir gjerne med i en slik prosess, og da vil det være naturlig å se på alle delene av bokbransjen, sier Randi S. Øgrey, direktør i Bokhandlerforeningen.