Vil ha mer dreping i ungdomsbøker!

Gutter leser stadig mindre. Fagfolk mener de mister språket og får sosiale handikap i arbeidslivet av manglende lesing. Gutter trenger råere bøker som kan vekke deres interesse, mener biblioteksjef Morten Haugen.

Bidrar med mord

Jenter leser dobbelt så mye som gutter, og gapet øker.

- Gutter leser for lite. Det gjør at de mister språk og dermed evne til å uttrykke seg og forstå andre, sier Morten Haugen.

Han er biblioteksjef i Ørland kommune og står bak prosjektet «Smarte gutter leser». Han mener det er viktig forebyggende arbeid å få gutter til å lese bøker.

Bøker mot hærverk

- Når gutter mister språket, kan de ikke gi muntlig uttrykk for det de føler, og må bruke andre uttrykksformer, som for eksempel vold og hærverk, tror Haugen. Han ønsker seg derfor en satsing på guttebøker.

- Det mangler ungdomsbøker for gutter. Altfor mye dreier seg om jenter i urbane miljøer og deres problemer, mens hverdagen for mange gutter i Bygde-Norge dreier seg om emner som jakt og mekking. Det trengs bøker som vekker deres interesse.

Brutalt sagt trengs det mer dreping i norsk ungdomslitteratur! Slik det er nå, er det ingen norske ungdomsbokforfattere som ville tørre å skrive roman med elgjakt og slakt som tema.

Jobbhandikap

- Bokmarkedet er for damete. 70 prosent av bokklubbmedlemmene er kvinner, i Ungdomsbokklubben er det nærmere 90 prosent. Det preger bokutvalget.

Gutter må tilbys bøker om sine ting, som elgjakt og traktormekking.

Kan hende skal vi gi jentenes ponnibøker en pause og rydde plass for guttebøker en stund, sier Haugen. Han er bekymret på guttas vegne i forhold til arbeidslivet.

- Gutta blir mindre flinke til å forstå tekst og å skrive, ved at de leser mindre. De mister dessuten en mulighet til å utvikle emosjonell intelligens. Slik får de et handikap i arbeidslivet, hevder han.

Biblioteksjefen håper å få med Utdanningsdepartementet og Barne- og familiedepartementet på et løft for gutters lesevaner.

mina.gerhardsen@dagbladet.no

Har du meninger om ungdomslitteraturen? Delta i diskusjonen i /ordskiftet.