Vil ha pengene dine - fort

Lisensavgiften stiger til 1 590 kroner året, og NRK vil ha deg til å betale hele beløpet på en gang. NRK trenger penger raskt, og styret ønsker å samle NRK-lisensen til ett årlig hovedforfall igjen.

- Bedre service for lisensbetalerne, sa NRK for halvannen måned siden og ville dele kringkastingsavgiften i flere forfall. Nå slår de kontra og ønsker at eierne av tv-apparat her i landet skal betale regningen bare én gang pr. år.

NRKs svært trange økonomi tvinger dem til å tenke nytt. De trenger mye penger, og de trenger dem fort. Helst til 1. mars neste år. Det vil i praksis si at man ønsker å unngå halvårlige lisensforfall.

- Styret har nå omgjort det forrige vedtaket om å innføre flere innbetalingsdatoer for kringkastingsavgiften. Vi vil nå gå tilbake til hovedforfall 1. mars, sier styreformann i NRK, Kåre Willoch, til Dagbladet.

- Hva med dem som synes det blir dyrt å betale alt på én gang?
- Vi ønsker å gi dem anledning til å dele beløpet i to, slik det er i dag. Vi synes det er for strengt å kreve at alle skal betale hele beløpet på ett forfall. Men i hovedsak vil vi ha bare ett obligatorisk forfall, sier Willoch, som innrømmer at det er NRKs anstrengte økonomi som tvinger dem til å gjøre dette.

Kringkastingsavgiften, som Einar Førde tror er borte innen år 2006, er i dag på 1530 kroner. I neste års statsbudsjett er den foreslått økt til 1590 kroner. Dette betyr en økning i NRKs inntekter på i overkant av 100 millioner kroner.