Siste omgang: Etter flere år og fire runder i retten, avsluttes Nerdrum-saken i dag. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
Siste omgang: Etter flere år og fire runder i retten, avsluttes Nerdrum-saken i dag. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

Vil ha to år og ti måneders fengsel for Nerdrum

- Skal dømmes etter tiltalen.

(Dagbladet): Aktor Asbjørg Lykkjen, konstituert statsasvokat, er nå ferdig med sin avsluttende prosedyre i straffesaken mot Odd Nerdrum.

Hun la ned samme påstand som da saken var til behandling i lagmannsretten forrige gang, nemlig at Odd Nerdrum dømmes til to år og ti måneder i fengsel for grovt skattesvik.

- Det er helt åpenbart at Nerdrum var innforstått med hva han gjorde. Igjen viser jeg til hva ha sa i politiavhør om hvorfor han valgte bankboks: «beskatningen blir så kolossal hvis man velger konto».

Lykkjen sa videre at Nerdrum har gjort særdeles mye for å skjule pengene sine, helt fra saken startet i 2002 og fram til nå.

- Vi vet at Nerdrum innhentet råd fra profesjonelle aktører, brukte sin kontaktpunkter både på Island og i Østerrike, om hvordan dette skulle gjøres. Det er straffeskjerpende at dette er nøye veloverveid. Det er både blitt brukt advokater og revisorer for å skjule sannheten, sa Lykkjen. 

- Det er ingen tvil om at påtalemyndigheten og forsvaret har forskjellig syn på faktum. Jeg vil vise til en rekke selvmotsigelser og endringer i forklaringer fra tiltalte underveis i saken, begynte Lykkjen i prosedyren.

Endret forklaring Lykkjen gikk i prosedyren gjennom alle forklaringene som har blitt gitt av Nerdrum, Nerdrums kone og hans tidligere advokater, siden skattekontoret begynte å se på saken i 2002. Det tok blant annet flere år før Nerdrum kom med korrekte opplysninger om hvor han hadde bankboks, og hvor mye penger som sto der.

Nerdrum er tiltalt for å ha lurt unna 13,8 millioner kroner fra norske skattemyndigheter mellom 1998 og 2002. Strafferammen for grovt skattesvik er seks år. 

Dette er fjerde gang Nerdrums straffesak behandles i rettssystemet.

Dagbladet gravde høsten 2012 opp nye beviser i saken, som tyder på at Nerdrum skattet av alle sine inntekter, men kanskje til feil land og feil tid. 

Tingretten og lagmannsretten dømte ham til to år, og to år og ti måneders fengsel, men Høyesterett opphevet dommen i 2013, da de fant at dommen var for svakt begrunnet på to viktige punkter. 

Hemmelig bankboks Sentralt i saken står Nerdrums tidligere bankboks i Østerrike. Der oppbevarte han i en periode 900 000 dollar, som stammet fra Nerdrums andel av salg av malerier gjennom Forum gallery i New York.

Nerdrum hevder pengene ble plassert der etter avtale med galleriet, og at pengene ikke kunne røres uten samtykke fra galleriet, og at de derfor ikke var skattepliktig inntekt. 

- Retten kan trygt legge til grunn at dette er inntekt fra omsetning som han skal betale skatt av. Han bekrefter selv at han mottok sjekkene, og la dem i en bankboks. Han velger en bankboks, fordi en bankkonto selvfølgelig blir innrapportert til myndighetene, sier Lykkjen i prosedyren.

- Det er kun Nerdrum som kunne disponere bankboksen. Galleriet har ingen disposisjonsrett over bankboksen, og vil ikke en gang få vite om det hvis penger går ut av boksen. Det var ingen avtale med galleriet om denne bankboksen, sier hun.

- Oppkonstruert Videre er mener Lykkjen at Nerdrums forklaring om at 700 000 dollar fra bankboksen blir betalt tilbake til galleriet og så videre til Nerdrum igjen, er oppkonstruert.

- Grunnen til at man kommer med denne forklaringen, er at man da kan si at skattekontoret og påtalemyndigheten har talt beløpet to ganger. Bilaget for overføringen av 700 000 beskriver at dette er «payment of paintings», det gir ingen indikasjon på at det er tilbakebetaling av lån etter en avtale. De ville vært naturlig, 700 000 dollar er forholdsvis mye penger.

Aktor: Konstituert statsadvokat Asbjørg Lykkjen er nå i gang med sin avsluttende prosedyre i Nerdrum-saken.
Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
Aktor: Konstituert statsadvokat Asbjørg Lykkjen er nå i gang med sin avsluttende prosedyre i Nerdrum-saken. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet Vis mer