Vil ikke godta Quart-rapport

Quart-festivalen lovte å sette ned en sannhetskommisjon av tre ubestikkelige menn. Nå nekter Norsk kulturråd å ha noe med kommisjonen å gjøre.

I går var festivalsjef Toffen Gunnufsen på pengejakt hos Kulturrådet. Etter avsløringene i Dagbladet om pengerot i landets største rockefestival, lovte Quart å sette ned en uavhengig sannhetskommisjon som skulle granske pengestrømmen og se nærmere på festivalens selskapsstruktur. Nå mener Norsk kulturråd at sannhetskommisjonens jobb har så godt som null verdi, fordi et av medlemmene - Nils Kristian Einstabland fra advokatfirmaet Selmer - er inhabil. - Da vi i forrige uke fikk opplysninger om at Selmer også hadde vært Quart-festivalens advokat i et par tidligere saker - blant annet sist i 2003 - så syntes ikke vi firmaet hadde tilstrekkelig nøytralitet. Vi ønsker ikke å bli assosiert med den granskningen, og vil ikke ha vårt navn på rapporten og betale for den, sier leder Ole Jacob Bull i Norsk kulturråd. I går satt Quart-sjef Toffen Gunnufsen i et timelangt møte med Kulturrådets festivalutvalg. Quart-sjefen forklarte seg om granskingen, opprydningsprosessen og festivalens framtid. Møtet er av stor betydning for Quart, fordi festivalen har søkt om halvannen million kroner. - Gunnufsen redegjorde for de tiltakene festivalen vil iverksette for å rydde opp i de interne forholdene, sier seksjonsleder Sjur Færøvig i Kulturrådet.

<!--BTEK0--> KRITISK: Ole Jacob Bull.<!--/BTEK0-->