Vil ikke ha faste priser

Konkurransetilsynet vil ikke gi dispensasjon til en bransjeavtale lik den vi har i dag. Tilsynet mener at faste priser på bøker ikke nødvendigvis er den beste løsningen.

- Vi er i dialog med bokbransjen om innholdet i en ny bransjeavtale. Hva dialogen vil munne ut i, er jeg ikke sikker på, sier seksjonssjef i Konkurransetilsynet, Asbjørn Englund.

- Kan det være aktuelt å fortsatt gi dispensasjon fra konkurranseloven?

- Nei, det er lite aktuelt å gi en tilsvarende dispensasjon. For vår del er det viktig å endre avtalen på en del vesentlige punkter. Konkurransetilsynet er skeptisk til enerett på salg av skolebøker og fastpris som sådan.

Høyere priser

Englund understreker at Konkurransetilsynet er opptatt av at det skal være en bredde i tilbudet og et best mulig tilbud til publikum.

- Høye priser vil føre til lavere salg. Også andre virkemidler enn faste priser bør vurderes for å få til fortsatt salg og distribusjon av den smale litteraturen. Vår oppgave er å se på om det bør gis dispensasjon fra en lov Stortinget har vedtatt.

- Hva med bokklubbenes rabattavtale?

- Det er vanskelig å vite hvor viktig bransjeavtalen har vært for bokklubbene i Norge. Vi er litt skeptiske til at den suksessen skal stå i veien for annen alternativ distribusjon, f.eks. nettbokhandler. Det er vanskelig å vite hvor mye bokklubbsuksessen skyldes dyktighet og hvor mye som skyldes fordelen de har ved bransjeavtalen, sier Englund.

Nordisk rapport

I samarbeid med de nordiske konkurransemyndighetene foretas det nå en vurdering av fastprissystemet i Norge, det valgfrie systemet i Danmark og friprissystemet i Sverige.

- Konkurransetilsynet tar sikte på å komme med et innspill om hvordan vi ser på utformingen av en ny bransjeavtale i Norge før påske. Det er også et utgangspunkt for hva vi vil ha med i den nordiske rapporten, som vi regner med skal være ferdig innen utgangen av sommeren 2004, sier Englund.