Vil ikke ha tilbake jobben

Nille Tystad vil likevel ikke ha tilbake jobben i Filmkameratene AS. - Jeg kan ikke samarbeide med John M. Jacobsen lenger, sa hun da den bitre feiden om «Karlsson på taket» ble avsluttet i Oslo byrett i går.

- Det vil være umulig for meg å gå tilbake til jobben i Filmkameratene med alle de stygge ryktene som går om meg. Jeg føler at jeg skal klandres for at filmen blir dyr, sa den oppsagte regissøren i retten. Nille Tystad har trukket en av norsk films mektigste menn for retten etter at samarbeidet mellom dem strandet på 40-millionersfilmen «Karlsson på taket».

- Denne saken har vært en ekstrem påkjenning. Jacobsen hevder at oppslagene i pressen har vært negative for Filmkameratene, men jeg kan ikke se at de har vært noen god jobbsøknad for meg heller, sa hun.

Tystad krever erstatning på inntil 888000 kroner og ti prosent av filmens fortjeneste. Dom faller i løpet av to uker. Tystad benekter at hun var illojal mot Filmkameratene da hun ikke informerte om sine aksjer i UAB Baltic Animation, et studio i Litauen som fikk millionoppdraget på rentegning av «Karlsson på taket». Selskapet ble startet for å gjøre jobben, med Tystad som en av tre eiere.

- Hun forhandlet fram rentegningsavtalen for Filmkameratene og koblet oppdraget direkte med å skaffe seg aksjer, hevdet advokat Sveinung O. Flaaten, som representerer Jacobsen.

- Slike kryssende interesser er tilstrekkelig for avskjed, mener han. Flaaten krever at Jacobsen frifinnes og at Tystad ikke tilkjennes erstatning. John M. Jacobsens kjæreste Vibeke Idsøe fikk regiansvaret da samarbeidet på settet skar seg.

- Når Tystad og Idsøe ikke klarte å samarbeide, burde det vært produsentens (Jacobsen, red.anm.) oppgave å rydde opp - særlig når han er kjæreste med den ene parten, sa Tystads advokat, Per Slinde.

Han hevder at Tystad ikke prøvde å oppnå private fordeler gjennom avtalen med UAB Baltic Animation:

- Å gjøre en feil er ikke det samme som å være illojal. Nille hadde et ubevisst forhold til aksjene, sier han.