Vil kutte i teaterensemblene

Norske teatersjefer varsler

- Bare halvparten av skuespillerne på teatret bør være fast ansatte. Resten bør være frilansere, sier Nationaltheatrets sjef Ellen Horn.

- Teatret skal ikke være en varmestue for skuespillerne, sier hun.

Får støtte

Sjefen for landets største og mest tungdrevne institusjonsteater varsler nye tider for de faste ensemblene. Horn får støtte fra flere teatersjefer, som mener tida er ute for store grupper fast ansatte skuespillere. Uten at noen vil si det rett ut, har det lenge vært et problem at fast ansatte skuespillere tærer på lønnsbudsjettene - uten å stå altfor ofte på scenen.

- Jeg har aldri gitt fast ansettelse til en eneste skuespiller. Nyutdannede skuespillere må slippes til. Publikum må få se nye ansikter, og det faste ensemblet trenger nye sparring partnere for å holde seg vitalt, sier Ola B. Johannessen ved Trøndelag Teater.

- Jeg har arbeidet aktivt for flere korttidsengasjementer og åremålsstillinger.

- Mest mulig sirkulasjon er å foretrekke. Halvparten fast ansatte og halvparten frilansere høres fornuftig ut, og tilsvarer dagens situasjon ved Den Nationale Scene, sier Bentein Baardson.

Skiftet mening

- Målet må være å få til en sunn blanding av fast ansatte og frilansere. Det vil si færre fast ansatte, flere på engasjement og kontrakter - og flere dedikerte skuespillere som konsentrerer seg mer om teatret enn om ekstrajobber, sier Ellen Horn.

- Jeg har stor tro på det kunstnerfellesskapet som et ensemble ideelt skal være: en gruppe som samler seg om kunstneriske prinsipper og idealer. Men hvis ensemblet bare blir en varmestue for skuespillerne innimellom mer lukrative oppgaver, blir det ikke et reelt kunstnerisk fellesskap, understreker hun.

Horn har skiftet mening i det kontroversielle spørsmålet om fast ansatte skuespillere kontra frilansere.

- Før mente jeg at 75 prosent av staben burde være fast ansatt, nå mener jeg det holder med 50 prosent. Teatret trenger nytt blod for å få kunstnerisk inspirasjon, sier hun.

Sitter i glasshus

- Jeg er stolt av at jeg har klart å vitalisere ensemblet og få inn nye krefter til huset, både fra Teaterskolen og fra friteatergruppene, som for eksempel Oslo Moderne Teater, sier hun.

Horn sitter nå på oppsigelse i påvente av at Eirik Stubø skal overta som sjef i 2001. Da går hun selv tilbake til en fast stilling som skuespiller på huset.

- Klart det er lettere for meg å prate om kontroversielle spørsmål når en ny sjef skal overta stafettpinnen. Men jeg vet at jeg sitter i glasshus så lenge jeg er fast ansatt. Og personlig er jeg glad for å ha jobb. Det er ikke mange roller for kvinner på min alder, sier hun.

BRANNFAKKEL: Ellen Horn, sjef ved Nationaltheatret, mener ensemblene trenger nytt blod.