Vil kvotere inn kvinner i hovedrollene

I 2010 kan 40 prosent av alle norske filmer ha en kvinnelig hovedrolle.

(Dagbladet.no): Arbeidsutvalget som har vurdert norsk filmbransje, overleverte i dag sin innstilling til kulturminister Trond Giske.

Utvalget vil øke kvinneandelen i norsk film betraktelig, og vil at 40 prosent av nøkkelposisjonene innenfor norsk film skal innehas av kvinner innen utgangen av 2010. Det gjelder ikke bare i selve bransjen, men også andelen kvinner som er regissører, manusforfattere og har hovedroller i filmene.

Om ikke det har skjedd, anbefaler utvalget kvotering.

- Vi mener at den skjeve kjønnsbalansen fører til at publikum går glipp av viktige historier, og at bransjen som helhet mister talenter, sier utvalgets leder Kristenn Einarsson.

- Patetisk

Andelen kvinner på regi-, manus- og produsentsiden er per i dag bare 20 prosent. Giske har tidligere uttalt til Dagbladet at han er skeptisk til kvotering og føringer når det kommer til kunstneriske tildelinger og valg.

- Men jeg ønsker kvotering i alle former for styrende organer, utvalg og råd tilknyttet filmfondet og norsk filmbransje, uttalte han i august.

Filmfondet har alt øremerket to millioner kroner til prosjekter med kvinner i nøkkelrollene, i det som har fått navnet «Prosjekt K».

SØRGELIG ALENE: Utvalget der Ane Dahl Torp er representert, foreslår kvotering i norsk film om ikke kjønnsbalansen er betydelig forbedret innen utgangen av 2010. Foto: FRANK KARLSEN
SØRGELIG ALENE: Utvalget der Ane Dahl Torp er representert, foreslår kvotering i norsk film om ikke kjønnsbalansen er betydelig forbedret innen utgangen av 2010. Foto: FRANK KARLSEN Vis mer

Forslaget om kvotering vil garantert skape debatt i Film-Norge. Regissør Alexander Eik har advart mot kvotering i et debattinnlegg i Dagbladet:

- Det er patetisk å se de kvinner som straks roper ut om «skjulte mekanismer» og «usynliggjøring» når deres prosjekter ikke kommer gjennom nåløyet hos bevilgende myndigheter. At prosjektet antagelig ikke holdt kunstnerisk mål, blir for hardt å svelge. Da er det enklere å ty til offerrollen, hvilket enkelte ikke nøler med å gjøre, skrev han.

Vil omorganisere

Arbeidsutvalget legger opp til en omfattende omorganisering av norsk statlig filmpolitikk. Blant annet foreslås det å samordne statlige filmrelaterte oppgaver i én organisasjon, noe som kan innebære å slå sammen Filmfondet og Norsk filminstitutt.

Ifølge Dagsavisen har Filmfondet cirka 25 ansatte, og fordelte i fjor 267 millioner kroner til audiovisuelle produksjoner.

Norsk Filminstitutt har 70 ansatte og har ansvaret for Filmarkivet, Cinemateket, filmkulturelle tiltak, utenlandspromotering og filmdistribusjon.

- I utvalgets rapport ligger det en ganske tydelig ambisjon om å redusere kostnadene i forvaltningen. Det er en interessant tanke, men man kan ikke bare slå sammen virksomhetene, bygge en ny administrasjon, og tro at man dermed har effektivisert. Innstillingen kan også bety at man bygger en helt ny institusjon fra bunnen av, sier Stein Slyngstad, direktør i Filmfondet, til Dagbladet.no.

Giske har det travelt

Vil kvotere inn kvinner i hovedrollene

Arbeidsutvalget foreslår blant annet også at NRK og TV 2 bidrar mer i forhold til produksjonen av norsk film, og at de pålegges å kjøpe visningsrettigheter.

Det foreslås også opprettelsen av en rekke regionale filmsentre, at statlige bevilgninger økes og at myndighetene tar ansvar for digitalisering av kinoene på steder der markedet ikke kan finansiere dette alene.

Trond Giske takket for arbeidsutvalgets rapport, og understreket at han har dårlig tid.

- Utvalget har jobbet meget godt under tidspress, og vi vil nå legge denne ut på høring med kort frist. Målet er å legge fram en stortingsmelding om norsk film før påske, sier kulturministeren.

Han understreket at utvalgets rapport bare er forslag, og at ingenting er vedtatt ennå.

- Men arbeidet kan potensielt føre til de største endringene i norsk filmbransje på lang, lang tid. Vi skal jobbe sammen for å lage flere, bedre og mer mangfoldige filmer.

• Les hele innstillingen her

VURDERER BRANSJEN: Trond Giske vil legge fram en ny stortingsmelding om norsk film før påske.