Vil nekte norske skoler å vise «Max Manus»

Hvis ikke skolene går med på filmavgift.

(Dagbladet.no): Film er god underholdning, og filmer som «Max Manus» kan også være en nyttig inngang for å få elever til å bli interessert i for eksempel krigshistorie.

Men nå brygger det til strid om lærerne skal ha anledning til å vise fram spillefilmer for elevene sine. Selskapet Norwegian Film AS mener nemlig at skolene må betale en lisens for å få lov til dette.

De er villige til å ta norske kommuner for retten hvis ikke skolene begynner å punge ut.

- På et gitt tidspunkt blir vi nødt til å gjøre en sak ut av dette. Da må en rektor betale dyrt, og det synes vi er veldig, veldig trist. Vi ønsker bare at den norske filmbransjen skal få de pengene de har krav på, sier Petter Myhrvold i Norwegian Film AS til Dagbladet.no.

- Skolen er privat
For en vanlig norsk skole vil en lisens fra Norwegian Film - som blant annet representerer SF Norge, Sony og Disney - koste 4000-5000 norske kroner i året.

- Er ikke dette et eksempel på at store Hollywood-selskaper vil berike seg på små, norske skolers bekostning?

- Den oppfatningen er ikke helt riktig. Ja, vi jobber for store selskaper, men tenk hvor mange filmer disse ikke tjener penger på. Jeg ønsker at det skal produseres film i framtida også, jeg, og da må vi håndheve våre rettigheter, sier Myhrvold.

Kommunenes sentralforbund (KS) er imidlertid totalt uenige i at skoler skal betale for å vise spillefilmer for elevene. De mener at en visning i et klasserom er en privat, og ikke en offentlig, framføring. Dette fordi en skoleklasse er en privat krets og fordi det er en nær relasjon mellom lærere og elev.

Argumentasjonen til KS fnyser imidlertid Petter Myhrvold av.

-  At det er en nær og varig relasjon mellom en lærer og en elev stemmer rett og slett ikke. Om klasserommet blir definert som et privat rom, bør jo også elevene få lov til å sitte bakerst og røyke, for å sette det litt på spissen. Det blir helt rart.

KKD protesterer
Men filmindustrien sliter voldsomt med å bli hørt i det offentlige Norge, og  heller ikke Kultur- og kirkedepartementet er på filmindustriens side.

Avdelingsdirektør Bengt Hermansen i Kulturdepartementet viser i et brev til at Norwegian Film støtter seg på departementet i et informasjonsskriv om saken. Å bruke KKD for å fremme synet om at film i skolen er lisenspliktig er det imidlertid ikke grunnlag for, ifølge Hermansen.

- Med andre ord vil det, uten klarering (for eksempel lisens) fra rettighetshaver være adgang for en lærer å vise film for en hel klasse, skriver Hermansen i brevet.

Får også støtte
- I brevet er det mange feil og mangler, og jeg vil vise til at det i Sverige er en ordning for å kompensere rettighetshavere. Selvsagt skal man ikke betale om man viser filmklipp i undervisningssammenheng, men det er fryktelig rart om ikke skoler skal betale om de viser en film fra a til å, sier Myhrvold.

Norwegian Film, som representeres av advokat Espen Tøndel, har innhentet en juridisk betenkning fra professor Ole Andreas Rognstad som de mener støtter deres syn.

De har også støtte fra flere norske bransjeorganisasjoner, blant dem Produsentforeningen.