Vil redde kulturbyen

BERGEN (Dagbladet): I dag vil ledelsen for de tre store kulturinstitusjonene i Bergen sette seg sammen for å diskutere en redningsaksjon for Kulturby Bergen2000. - Vi må glemme alt som har vært og dele ut nye kort, sier styreleder Dag Steinfeld ved Den Nationale Scene.

- Samtidig må vi få inn krefter som kan jobbe svært intenst og målrettet. Klokka er allerede fem på tolv, sier Steinfeld.

Etter mye krangel med deler av styret for Kulturby Bergen2000 (KB2000) om størrelsen på administrasjonen, valgte direktør Morten Walderhaug å trekke seg fra jobben med umiddelbar virkning tirsdag kveld.

Historie

Dag Steinfeld legger ikke skjul på at han er fornøyd med den beslutningen.

- Walderhaug har ikke vist forståelse for at Bergen allerede er en kulturby med flere hundre års historie, og at den fremste kompetansen sitter ved Den Nationale Scene, Festspillene og Harmonien, sier han.

Allerede i august i fjor mente teatersjef Bentein Baardson at tida for et samarbeid begynte å bli farlig kort. Derfor sendte han et brev til kulturbydirektøren der han understreket behovet for å ta avgjørelser slik at ønskede prosjekter kunne bli igangsatt, men han fikk ikke et svar som var tilfredsstillende.

Leirføtter

- I dag frykter jeg at hele prosjektet kan være en koloss på leirføtter. Kulturbyadministrasjonen har valgt å holde hele programmet hemmelig fram til månedsskiftet februar/mars. Jeg er redd for at de har lagt mest vekt på naustvandring i fjæresteinene i Nordhordland. Med all respekt for middelalderbygg ved sjøen, så vil vel ikke det kunne kalles en kulturbegivenhet i stort internasjonalt format, sier Dag Steinfeld.

Teatrets styreleder er klinkende klar over at han besitter krefter i eget hus med erfaring fra å snu store kulturprosjekter i ny retning, altså Bentein Baardson. Steinfeld tror også at teatersjefen ønsker å ta et krafttak for å sikre en stor internasjonal kulturbegivenhet gjennom hele år 2000, og samtidig redde Bergens ære.

- Tida er kort

- Vi kunne ha valgt å overse hele arrangementet og kjørt vårt eget program. På den måten kunne hele kulturbyprosjektet ha passert uten at noen hadde merket at det var en internasjonal begivenhet, men det ønsker vi ikke. Tida er kort, men her i byen har vi en eventyrlig evne til å engasjere oss. Nå må byens kulturkompetanse aktiviseres, sier Steinfeld.

Han har ikke til hensikt å kreve hele beslutningsmyndigheten flyttet ut av stiftelsen, men vil bidra til et tilbud som ledelsen i kulturbyprosjektet kan forholde seg til, og som kan gagne et kunstnerisk program.

Bærebjelker

En del av den krasse kritikken mot ledelsen i kulturbyprosjektet har gått på at representanter fra mindre, frie kulturgrupper i byen har fått for sterk posisjon i kulturbyens kunstneriske råd på bekostning av de store.

- Vi har overhode ikke noe ønske om å angripe de små. I et så stort prosjekt må vi ha med både smale og brede grupper, men de store kulturinstitusjonene i byen må være bærebjelkene. Det er her produksjonskompetansen befinner seg, sier Dag Steinfeld.