Vil regjeringen ta ansvar?

AMBASSADE: USAs ambassadør i Norge, John Doyle Ong, ga i et avskjedsintervju i Dagbladet utvetydig støtte til det synspunkt at den amerikanske ambassade, beliggende i Drammensveien, er en stor risiko for de 200 ansatte og byens befolkning. Han la til at ambassaden lenge har villet gjøre noe med det, og for lengst har ytret ønske om å bygge på Huseby, men at den «venter på Oslo kommune». Han kunne lagt til at ambassaden også venter på regjeringen. Staten ved regjeringen deler nemlig vertskapsforpliktelser etter Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem med Oslo kommune. Regjeringen må løse floken sammen med kommunen, og ikke skyve ansvaret over på den, slik regjeringen nå gjør. Statssekretær i UD, Raymond Johansen, har overfor bystyrerepresentanter feilaktig hevdet at saken ikke har rikspolitiske implikasjoner. Henvisning til lokalt selvstyre blir en ansvarsfraskrivelse.

I BYSTYRET er Ap, RV, SV og V i ferd med å kjøre saken i grøften (SV har likevel fristilt sine representanter), hvilket kan bety at ambassaden blir liggende der den er i veldig mange år, som et terrormål midt i byen, en fare for tusener av mennesker hver eneste dag. Nevnte partier lovet nemlig velgerne under valgkampen at de ikke ville ha noe av en ambassade på Husebyjordet.

NÅ SOM valget er over, og realitetene har innhentet hverdagen, vet Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre 1) at regjeringen må ta sin del av ansvaret etter Wien-konvensjonen, 2) at den plikter å hjelpe USA med å finne en sikker tomt, 3) at USA ikke kan påtvinges en annen tomt enn den som fyller minstekriteriet for sikkerhet, at 4) at regjering og kommune ikke har andre tomtealternativer å tilby enn Husebyjordet, 5) at en forsinkelse i saken vil utsette byens befolkning og ambassaden i mange år for en utilbørlig høy risiko for et terroranslag, og 6) at regjering og kommune følgelig må sørge for den eneste løsning som ivaretar ambassadens og befolkningens sikkerhet, nemlig bygging på Husebyjordet.Regjeringen har ikke bare en rett, men også en plikt, til å engasjere seg; til å bistå en fremmed stat og løse byens og landets viktigste sikkerhetsproblem.