KULTUR-NORGE VISER MUSKLER:  Kulturalliansen består av krefter innenfor det frivillige kulturlivet som ønsker å samle seg under en felles paraplyorganisasjon. Nå har de fått en million kroner av kulturminister Thorhild Widvey. Bak ser vi statssekretær Bjørgulv Vinje orgundvaag. Før øvrig ser vi generalsekretær Magnar Bergo i Norsk Musikkråd, generalsekretær Helen Hansen i Norsk Amatørteaterforbund, generalsekretær Eli Ulvestad i Noregs Ungdomslag, generalsekretær Frode Aleksander Rismyhr i Frilynt og daglig leder Kjærsti Evjen Gangsø i Studieforbundet kultur og tradisjon. Foto: Anders Grønneberg
KULTUR-NORGE VISER MUSKLER: Kulturalliansen består av krefter innenfor det frivillige kulturlivet som ønsker å samle seg under en felles paraplyorganisasjon. Nå har de fått en million kroner av kulturminister Thorhild Widvey. Bak ser vi statssekretær Bjørgulv Vinje orgundvaag. Før øvrig ser vi generalsekretær Magnar Bergo i Norsk Musikkråd, generalsekretær Helen Hansen i Norsk Amatørteaterforbund, generalsekretær Eli Ulvestad i Noregs Ungdomslag, generalsekretær Frode Aleksander Rismyhr i Frilynt og daglig leder Kjærsti Evjen Gangsø i Studieforbundet kultur og tradisjon. Foto: Anders GrønnebergVis mer

Vil samle grasrota i Kultur-Norge til en maktfaktor

Fikk en million kroner av kulturministeren torsdag.

Det frivillige kulturlivet ønsker å organisere seg etter modell av Idretts-Norge.

Samhold gir styrke
I går sørget kulturminister Thorild Widvey for starthjelp til organisasjonen Kulturalliansen ved å bevilge en million kroner til å utrede en ny paraplyorganisasjon.

- Jeg har tro på aktører som vokser sammen nedenfra, og som samlet gir større styrke, sa Widvey da hun møtte Kukturalliansen

Idretten i Norge med Idrettsforbundet på toppen med en rekke særforbund nedover er godt organisert, og evner derfor langt bedre enn det frivillige kulturlivet å samle seg rundt én stemme.

En felles plattform Kulturalliansen består av krefter innenfor det frivillige kulturlivet, representert med Norges Ungdomslag, Norsk Musikkråd, Norsk Amatørteaterforbund, Frilynt Norge og Studieforbundet kultur og tradisjon.

- Vi er veldig fornøyd med å få en million til arbeidet med å utrede en felles plattform for det frivillige kulturlivet, sier Eli Ulvestad, generalsekretær i Norges Ungdomslag og leder av Kulturalliansen.

Nå skal Kulturalliansen kartlegge behovet for en ny kulturorganisasjon, og regner med at sonderingen er ferdig om et år.

- Hva med tippemidler? - Kongstanken er å samle det friville Kultur-Norge under en stor paraplyorganisasjon med en felles stemme. Vi åpner med et seminar i oktober, der vi inviterer et titalls organisasjoner, sier Ulvestad.

- Ønsker dere en bit av tippemidlene, slik som Idretten?

- Dette er altfor tidlig å si noe om. Nå må vi først utrede mulighetene for en felles plattform. Vi ser både til Sverige og Danmark, som har kommet lengre i organiseringa av det frivillige kulturarbeidet, sier Ulvestad.

- Det viktigste er nå å skape forankring og entusiasme i det frivillige Kultur-Norge for en slik felles paraplyorganisasjon, sier Ulvestad.

Dialog på tvers av interesser - Her står fem aktører i det frivillige kulturfeltet sammen om å starte en felles organisasjon for feltet. Det viser både at det er behov for en slik organisasjon, og at det er felles vilje til å få det til, sier kulturminister Thorhild Widvey.
 
Hun påpeker at organisasjonene viser evne til samarbeid og dialog på tvers av kunstnerlige interesser.

- Kulturalliansen er en naturlig og kompetent aktør til å ta på seg både kartlegging, og eventuell etablering, av en paraplyorganisasjon, sier Widvey.   

De som står i bresjen for Kulturalliansen er:

Frode Rismyr i Frilynt Norge, Helen Hansen i Norsk Amatørteaterforbund, Magnar Bergo i Norsk Musikkråd, Kjærsti Gangsø i Studieforbundet kultur og tradisjon og Eli Ulvestad i Norges Ungdomslag.

EN MILLION KRONER: Kulturminister Thorhild Widvey bevilget en million kroner til Kulturalliansen og hilser på generalsekretær i Norsk Musikkråd Magnar Bergo og generalsekretær i Noregs Ungdomslag, Eli Ulvestad. Foto: Anders Grønneberg
EN MILLION KRONER: Kulturminister Thorhild Widvey bevilget en million kroner til Kulturalliansen og hilser på generalsekretær i Norsk Musikkråd Magnar Bergo og generalsekretær i Noregs Ungdomslag, Eli Ulvestad. Foto: Anders Grønneberg Vis mer