Vil selge sin egen filmskatt

«Heftig og begeistret» er en av 140 filmer som står i fare for å bli solgt til kommersielle interesser, når Norsk Film nå legges ned. Det mener filmens produsent er fint.

Verner om opphavsrett

Norske Film- og TV-produsenters forening sendte i går ut en pressemelding, der de går inn for at «Heftig og begeistret» og Norsk Films gamle filmer bør selges sammen med statens aksjer i selskapet.

Produsentene vil for all del forhindre at den norske filmarven gis til NRK eller Norsk filminstitutt - som andre norske filmfolk har foreslått.

Penger er drivkraft

- Jeg vil at Norsk Films andel i «Heftig og begeistret» skal selges til private. De vil ha økonomiske interesser i at den vises. Slik vil den leve videre, sier produsent Jan Erik Gammleng.

«Heftig og begeistret» er laget av Norsk Film, med Gammlengs selskap Barentsfilm som medprodusent. Gammleng har investert i filmen, har tjent mye og kan tjene mer på kino- og tv-visninger i årene som kommer. Han mener en ny kommersiell eier vil være best egnet til å utnytte filmens potensial.

- Aller helst en norsk eier, men drivkraften må være at man har investert penger i filmen. Den vil Filminstituttet mangle, sier Gammleng.

Ikke NRK

Hvis NRK får overta Norsk Films gamle filmer, mener produsentforeningen at markedet for salg av film til tv i Norge blir ødelagt. NRK vil ikke ha interesse av å kjøpe noen nye norske filmer på årevis, hvis de får 140 gamle gratis. Salg av visningsrettigheter til tv utgjør en viktig del av finansieringen av nye filmer.

«Heftig og begeistret»-regissør Knut Erik Jensen er delvis enig med produsentene:

- Jeg vil ikke at en ren kommersiell aktør får kjøpe filmene og ser helst at noen med kulturpolitisk ansvar overtar. Men ikke NRK, som vil få monopol på filmene og alene bestemme om de skal vises eller ikke. En fordel med private eiere er at de har brukt penger på å kjøpe filmene og vil være interesserte i at de blir vist. TIL SALGS: Rettighetene til «Heftig og begeistret» kan bli solgt til Danmark hvis Egmont-konsernet får overta statens aksjer i Norsk Film AS.

TIL SALGS: Rettighetene til «Heftig og begeistret» kan bli solgt til Danmark hvis Egmont-konsernet får overta statens aksjer i Norsk Film AS.