RAPPORTOVERREKKELSE: Utredningsgruppen som har gjennomgått Norsk Kulturråd, her ved leder Christine Hamnen (t.h.), overleverte sin rapport til kulturminister Thorhild Widvey tidligere i dag. Nå skal den ut på høring. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix
RAPPORTOVERREKKELSE: Utredningsgruppen som har gjennomgått Norsk Kulturråd, her ved leder Christine Hamnen (t.h.), overleverte sin rapport til kulturminister Thorhild Widvey tidligere i dag. Nå skal den ut på høring. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB ScanpixVis mer

Vil slanke Kulturrådet

En ny rapport foreslår å kutte Norsk kulturråd fra ti til sju medlemmer - og flytte mye av makten til fagutvalgene.

I dag fikk kulturminister Thorhild Widvey overrakt en ny utredning om Norsk Kulturråd.

Flere av forslagene i rapporten vil medføre store endringer Kulturrådet dersom de blir vedtatt. Blant annet foreslås det å slanke antall medlemmer i Kulturrådet fra ti i dag til sju.

Flytting av makt til fagutvalgene De nye forslagene vil også innebære en betydelig forflytning av makt fra dagens Kulturråd til de forskjellige fagutvalgene. Disse skal fortsatt skal utnevnes av Kulturrådet. 

Direktør Anne Aasheim, som selv har sittet i utredningsgruppa som står bak dagens rapport, sier til Dagbladet at forslagene vil føre til store endringer i det vi i dag kjenner som Kulturrådet.

- Vi snakker her om en oppryddingsprosess, og en stor omleggingsprosess. Dette vil kunne føre til store endringer, og vil bety en ny rolle for rådet, sier Anne Aasheim til Dagbladet.

Innfører valgkomité Medlemmene av Kulturrådet ble tidligere direkte oppnevnt av regjeringen - nå foreslår utvalget å innføre en valgkomite for å sikre en bredere sammensetning av styret. Fylkeskommunene (eller andre regionale enheter) kan foreslå rådsmedlemmer for valgkomiteen, dette for å sikre en bedre geografisk spredning - noe Kulturrådet tidligere er blitt kritisert for å mangle.

Utvalget foreslår også at det vi i dag kjenner som Kulturrådet bytter navn til Kulturstyret (Styret for norsk kulturfond og statens kunstnerstipend). Det som før ble kalt fagadministrasjonen skal nå hete Kulturrådet.

Mens tildelinger tidligere har gått direkte gjennom Kulturrådet foreslås det nå at de forskjellige fagutvalgene får vedtaksmyndighet i alle tilskuddssaker. Dette innebærer at fagmiljøene får mye større innflytelse på fordelingen av midlene i Norsk Kulturfond, som i dag er på 577, 2 millioner kroner.

- Det at vi foreslår å flytte disse beslutningene et hakk ned tror jeg kan være et viktig demokratisk prinsipp for kulturlivet, sier Anne Aasheim, og peker også på at en valgkomite vil kunne være med på å bedre den geografiske sammensetningen i rådet - eller nå altså Kulturstyret.

- Hvordan tror du disse endringene vil bli mottatt innad i Kulturrådet?

- Kulturrådet har vært gjennom mange endringsprosesser tidligere, så det tror jeg skal gå bra, sier Aasheim.

- Hva med
at rådets medlemmer foreslås kuttet fra ti til sju?

GJENNOMGANG Kulturminister Thorhild Widvey (t.v.) sammen med deler av gruppen som har utredet Kulturrådet på oppdrag fra departementet: leder Christine Hamnen, direkttør i Kulturrådet, Anne Åsheim, André Støylen i Sparebankstiftelsen DNB og professor Sigrid Røyseng ved Handelshøyskolen BI. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
GJENNOMGANG Kulturminister Thorhild Widvey (t.v.) sammen med deler av gruppen som har utredet Kulturrådet på oppdrag fra departementet: leder Christine Hamnen, direkttør i Kulturrådet, Anne Åsheim, André Støylen i Sparebankstiftelsen DNB og professor Sigrid Røyseng ved Handelshøyskolen BI. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Vis mer

- Dette innebærer en ny måte å tenke profesjonalitet på, og sammensetning. Et større råd har både sine fordeler og ulemper. Dette er en modell som har vært utprøvd i flere andre land, sier direktør Anne Aasheim.

I tillegg anbefaler utvalget at de statlige stipendene til kunstnere og forfattere i framtida bør forvaltes av egne stipendkomiteer - som er uavhengige av både politiske myndigheter og interesseorganisasjoner. Dette for bedre å sikre den kunstneriske friheten og uavhengigheten.

Kritisert av Riksrevisjonen
I fjor kom Riksrevisjonen med tildels kraftig kritikk av dagens Kulturråd, som handlet om oppfølgingsrutiner i forhold til om prosjekter som fikk tilskudd faktisk ble gjennomført, om manglende saksbehandlerkapasitet og om skjev geografisk fordeling av midlene.

Dagens utredning er en del av den nye regjeringas såkalte frihetsreform i kulturdepartementet - en reform som etter planen skal føre til økt maktspredning, høyere kvalitet og bredere finansiering av kulturlivet. Kulturminister Thorhild Widvey sier hun vil sende rapporten ut på en bred høring så fort som mulig.

- Dette høres veldig gjennomtenkt ut, og her er det mange spennende vurderinger og anbefalinger. Maktspredning har vært et viktig prinsipp for oss, og jeg registrerer at utvalget har lagt vekt på dette gjennom å flytte beslutningsmyndighet vekk fra rådet og over til fagkomiteene. Også det regionale aspektet har vært viktig for oss, både geografisk, i forhold til personer og i forhold til kapital, sier Widvey til Dagbladet.