Vil stanse roman om utroskap

Rønnaug Kleivas nye roman «Ingen reell fare» trekkes nå for retten. Boka handler om et trekantdrama. En kvinne føler seg uthengt og vil ha boka stanset.

Dermed kan Det Norske Samlaget bli nødt til å trekke tilbake romanen «Ingen reell fare», som ble utgitt bare for en måned siden. I romanen møter leseren en mannlig hovedperson som er gift. Han møter en ny kvinne og blir forelsket i henne. Gradvis blir dobbeltlivet til mannen vanskelig. Mannen vil ut av ekteskapet, men han klarer ikke å ta et valg.

Problematisk

Ingen av personene i romanen har fått navn, og forfatteren Rønnaug Kleiva bruker bare initialer på et par av dem. Men en kvinne i femtiårsalderen mener det er hentet så mange detaljer fra virkeligheten at hun kan identifiseres.

- Kvinnen mener romanen er i strid med personvernet og at det kommer fram private opplysninger om henne, sier Ole Tokvam, som er kvinnens advokat. Kvinnen har gått til namsretten for å få en midlertidig tilbaketrekkelse av romanen, bekrefter Oslo byfogdembete. Om partene ikke blir enige, går saken videre til Oslo tingrett.

- Noe av stridstemaet er at hun føler seg gjenkjent og at det er detaljer i framstillingen hun ikke ønsker skal komme ut i offentligheten. Vi mener Rønnaug Kleiva har gått lenger enn det som er lovlig, sier Tokvam.

Kleiva har lagt fortellingen i munnen på en mannlig forteller som er gift, men som har en kvinne på si. Handlingen sirkler i stor grad rundt refleksjonene hovedpersonen gjør seg om forholdet til kona og elskerinnen.

- Vil det ikke bli mer blest om romanen når den nå trekkes inn rettssystemet?

- Ja, det kan være et problem. Men det kan ikke medføre at man lar være å bruke rettighetene sine, sier Tokvam.

- Ikke ulovlig

Det Norske Samlaget, som står bak utgivelsen, mener de har sitt på det tørre. Direktør Audun Heskestad mener det er gjort et grundig forarbeid.

- Vi er trygge på at vi ikke har gjort noe ulovlig. Det er lagt ned mye konsulentarbeid i at slike bøker ikke skal virke sårende for folk.

- Sier du dermed at dere ante det kunne bli bråk?

- Nei. Vi vet at slike bøker tar opp følsomme ting, og derfor er det viktig at de ikke oppfattes som nøkkelromaner. Det er så mange ekteskap som ryker at det ikke er nødvendig å ta utgangspunkt i et enkelt tilfelle. Mange vil kunne kjenne seg igjen i bøker som handler om utroskap. Det er nettopp et kvalitetstegn ved ei bok at du føler den angår deg - at den virker ekte.

- Kvinnen som vil stoppe boka mener den er uetisk. Hva mener du selv?

- Jeg vil helst ikke snakke om denne konkrete boka. Dette blir det opp til retten å avgjøre. Men generelt mener vi at slike bøker er viktige.

Romanen er trykt i et nettoopplag på 1900 eksemplar. Av disse er 1000 gått til norske bibliotek gjennom innkjøpsordningen. 400 er sendt til bokhandlerne og 200 eksemplar ligger fortsatt hos Det Norske Samlaget. I tillegg kommer et par hundre til presse og markedsføring.

Dagbladet har vært i kontakt med den fornærmede kvinnen, som ikke vil kommentere saken.

I FARE: Boka «Ingen reell fare» kan bli trukket tilbake fra markedet.<!--/BTEK0-->
DIKTER OM UTROSKAP:</B> - Dette handler ikke om mitt liv, sier <font face='verdana, arial, helvetica, sans-serif' size='-2'><a href='http://www.dagbladet.no/kultur/2003/09/04/377664.html'>Rønnaug Kleiva</a></font>.