KULTURLØFT: Kulturminister Hadia Tajik og kommunalminister Liv Signe Navarsete mener de borgerlige regjeringsalternativene har lite å stille opp med på kulturfronten. De hevder at kulturløftet er selve fotavtrykket for de rødgrønne. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADET
KULTURLØFT: Kulturminister Hadia Tajik og kommunalminister Liv Signe Navarsete mener de borgerlige regjeringsalternativene har lite å stille opp med på kulturfronten. De hevder at kulturløftet er selve fotavtrykket for de rødgrønne. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADETVis mer

Vil stimulere til større kunsterisk risikovilje

Men Venstre mener de rødgrønnes forslag er vassent.

Regjeringen lover bistand til folk som sitter på ideer til nye kulturbedrifter som kan gi varig næringsvirksomhet.

I går la kulturminister Hadia Tajik, kommunalminister Liv Signe Navarsete og næringsminister Trond Giske fem millioner hver på bordet til disposisjon for kulturgründere over hele landet.

-Det er etablert et samarbeid mellom Innovasjon Norge og Kulturrådet, som skal tilrettelegge. Vi ønsker å stimulere den kunstneriske risikoviljen. Å bistå med kompetanse er like viktig som penger, sier Hadia Tajik til Dagbladet.

Nye jobber Kulturministeren påpeker at kultursektoren er i sterk vekst.

- I perioden 2000-2009 økte antall arbeidsplasser med 50 prosent. Samtidig økte verdiskapningen med 77 prosent, fra 24 mrd. kroner til 42 mrd. kroner i perioden, sier Tajik.

Regjeringskollega Liv Signe Navarsete mener de rødgrønne kan slå i bordet med en langt bedre kulturpolitikk enn opponentene.

- Kulturløftet 1 og 2 er selve fotavtrykket for regjeringen vår. Folk må se på hva som blir gjort, ikke hva som blir sagt. Et borgerlig alternativ ved valget er avhengig av et Frp som vil kutte og som mener at kulturlivet må finansiere seg selv, sier Navarsete.

Mentortjeneste Kommunal- og regionalministeren er fornøyd med at mye av veksten skjer ute i distriktene.

- Vi forsterker og bygger videre på det som virker. Nå etableres en mentortjeneste for kulturgründere, som skal hjelpe dem til å tjene penger og skape trygge arbeidsplasser. En av målsettingene er å stimulere kommersielle nettverk, som for eksempel Designlandet Stryn i mitt hjemdistrikt, sier Liv Signe Navarsete.

I regjeringens nye plan er kulturnæringene en samlebetegnelse for bransjene musikk, film, foto og spill, tv og radio, arkitektur, design, trykte medier, annonse og reklame, kulturarv og kunstnerisk virksomhet.

Hadia Tajik opplyser at regjeringen nå øremerker 500.000 kr til å utarbeide statistikk over norsk litteratureksport.

- Vi har også satt av 2,5 millioner til et kunnskapssenter for kulturnæringen, forteller kulturministeren.

Vassent og utroverdig
Venstre-leder Trine Skei Grande er lite imponert.
- Vi må slippe fram de som tør å satse, og som tør å tro på og forfølge en idé. Det å forene kultur og næring betyr å satse på framtidige arbeidsplasser som ennå ikke er skapt. Det kulturbaserte næringslivet bygger det kreative Norge, sier Trine Skei Grande.

- De rødgrønne har hatt åtte år på seg til å tilrettelegge for kulturgründere.

Når de nå etter åtte år kommer trekkende med noen millioner er det vassent og lite troverdig.

- Jeg tror ikke kunstnere og kulturgründere lar seg lure av knapper og glansbilder, sier hun.

Sosiale rettigheter - Kunstnere er en mangfoldig gruppe. I kulturpolitikken er en av hovedutfordringene å legge til rette for at flest mulig skal kunne leve av sin kunst. Kulturpolitikken handler derfor også om en god næringspolitikk, spesielt rettet mot småbedrifter og enkeltmannsforetak innen kultursegmentet. Gjennom den generelle næringspolitikken vil Venstre legge til rette for at kunstnere får bedre muligheter og rammevilkår for å skape sin egen arbeidsplass, hevder Trine Skei Grande.

- For Venstre er det minst like naturlig å skape sin egen arbeidsplass som det å finne sin plass innenfor det etablerte arbeidslivet.

Og det er ærefullt å tjene penger på å starte og drive sin egen bedrift — også innenfor kulturfeltet.

Derfor har vi et sterkt engasjement for å bedre de sosiale rettighetene for kulturgründere og selvstendig næringsdrivende. Vi må og skal ha flere kvinner som selvstendig næringsdrivende og gründere, og særlig innenfor kulturbasert næringsliv, sier Venstre-lederen.