Vil utsmykke nye Fornebu for 40 millioner

Kunst for 40 millioner kroner. Det er hva Telenor vil by ansatte og kunder når nybygget på Fornebu står ferdig i 2002. Aldri før har noen satset mer på kunstnerisk utsmykning i Norge.

Til sammenlikning minner vi om at Gardermoen fikk kunst for 18 millioner, Rikshospitalet for 15 millioner.

I dag utgår invitasjonen til utsmykningskonkurransen for hovedinngangen til Telenors framtidige hovedkontor.

Tre millioner kroner er avsatt til konkurransen, hvorav to millioner vil gå til vinneren. Kunstneren som får oppdraget, skal boltre seg på en 50- 60 kvadratmeter stor veggflate. Allerede 28. mars inviteres konkurransedeltakere til befaring og orientering på Fornebu, der Telenors framtidsbygg begynner å ta form med utsikt over Oslofjorden.

Konkurranseelement

- Vi tror at kunst i dag er et konkurranseelement for å holde på ansatte og oppnå gode forhold til kunder. Når vi skaper grobunn for det sanselige og kreative, vil mennesker trives og stimuleres , sier Bjørn Sund, administrerende direktør for Telenor Eiendom. Han har tidligere ledet utbyggingen av Gardermoen og Lillehammer-OLs anlegg.

- Kan du allerede nå antyde kunstnernavn som bør på plass på Fornebu?

- Det er vi ennå ikke modne for. Vi vil avvente resultatet av konkurransen som utlyses i dag. Riktignok blir det bare en vinner, men vi regner med mange gode ideer som vi kan gå videre på.

Telenor viste tidlig muskler i satsingen på kunst. De ansatte Åse Kleveland for å lede arbeidet med Telenors visuelle profil, både i kunst og arkitektur. Som kjent var det arkitektene NBBJ-HUS-PKA som vant konkurransen om bygget.

Ambisjoner

Telenors satsing på kunst er en unik utfordring til norske kunstnere. I tillegg til det som blir bestilt og innkjøpt, supp-leres utsmykningen med kunst fra Telenors betydelige samling. Der man blant mange finner Inger Sitter og Olav Christopher Jenssen.

Nyinnkjøp til nybygget hittil er malerier av Arne Ekeland, Nam June Paiks «The Silver TV bike» og Thorvald Moseids storslagne billedteppe «Draumkvedet».

Telenors bygg på Fornebu skal ikke bli en lukket verden for ansatte og kunder.

- Tvert imot. Hele utendørsområdet blir åpent for alle. Vi ønsker oss kraftig liv. Teletorget som skal danne sentrum, vil bli et spennende tilholdssted, sier Sund.

Telenors program for utsmykningskonkurransen

NORGESREKORD: Adm.dir. Bjørn Sund i Telenor Eiendom setter Norges-rekordi kunstsatsing.