VIL vurdere konkurrenten Hans Geelmuyden i Geelmuyden Kiese vil at bransjeorganisasjonen KOMM skal vurdere om First House fortsatt kan være medlemmer. 
Foto: ØISTEIN NORUM MONSEN
VIL vurdere konkurrenten Hans Geelmuyden i Geelmuyden Kiese vil at bransjeorganisasjonen KOMM skal vurdere om First House fortsatt kan være medlemmer. Foto: ØISTEIN NORUM MONSENVis mer

Vil vurdere om First House bør ekskluderes

Hans Geelmuyden går hardt ut mot First House.

Etter de siste dagers storm rundt PR-Byrået First House mener PR-gründer Hans Geelmuyden at bransjeorganisasjonen KOMM bør vurdere om First House fortsatt kan være medlem.

Geelmuyden er selv på valg som styremedlem i organisasjonen, og har tidligere ledet et arbeid gjennom KOMM for å revidere PR-bransjens etiske regelverk. Hans Geelmuyden er grunnlegger og seniorpartner i PR-byrået Geelmuyden.Kiese.

- Hvis jeg blir valgt, vil jeg reise spørsmål om KOMM kan ha et medlem som First House. Men først skal First House få anledning til å redegjøre grundig både for saken og sitt syn på den, sier Geelmuyden til Kampanje.

I siste instans kan dette føre til en eskludering dersom man finner alvorlige brudd på de etiske retningslinjene.

Bakgrunnen for Geelmuydens utspill er påstander om at First House skal ha jobbet for kinesiske interesser og dermed vært et ledd i en kampanje for å få skiftet ut Thorbjørn Jagland som leder i Nobel-komiteen.

Tidligere i dag ble det klart at First House klager Aftenposten inn for PFU (Pressens faglige utvalg) etter en kommentar der poliotisk redaktør Harald Stanghelle antyder tette bindinger mellom Kina og First House.

First House-sjef Per Høiby har avvist at selskapet har hatt Kina som kunde.