Vilje til makt forener dem

Dagbladets leder 8. oktober.

Meninger

Gårsdagens regjeringserklæring er historisk på flere måter. For første gang i sin 40-årige historie rykker nå Fremskrittspartiet inn i regjering. Og for første gang viser Høyre en oppriktig og genuin samarbeidsvilje overfor sin argeste konkurrent på høyresida i norsk politikk. Aldri tidligere har Norge hatt en så høyrevridd regjering.

Regjeringserklæringen er et dokument som manifesterer en vilje til å bygge bru over de motsetninger som tidligere har skilt partiene, Høyre har historisk sett vært de bedrestiltes parti, mens Frp har fridd til folk flest. De representerer to forskjellige kulturer og ulike klasser i det norske samfunnet. Det elitistiske og det folkelige har funnet sammen. Med 43 prosent av velgerne bak seg og med to sentrumspartier som støttespillere i Stortinget, har de to blå skaffet seg en betydelig politisk makt til å forandre Norge fra det sosialdemokratiske til det mer markedsliberale.

Begge partier har gjennom flere år slipt sine kanter for å nå fram til hverandre. Partilederne passer på et vis sammen. Erna Solberg er ikke utpreget snobbete. Siv Jensen er spiselig i de fleste miljøer på høyresida i norsk politikk. De to har lenge innsett at skulle de få makt, så måtte de samarbeide. Det betyr at deres felles erklæring er preget av kompromisser. Men den vil skille seg fra den rødgrønne regjeringens politikk på en rekke områder.

Det vil brukes mer oljepenger, uten at vi nå vet hvor mye. Det vil bli skattelettelser og mindre bompenger. Det skal opprettes et eget veiselskap som skal få låne penger til å gjennomføre raskere satsing på store veiprosjekter og det skal opprettes et infrastrukturfond som skal bruke sin avkastning på øremerkede prosjekter. Det skal opprettes flere privatskoler. Det blir større adgang til bruk av midlertidige stillinger. Begge deler vil føre til protester fra de rødgrønne partiene og fra fagbevegelsen. Det vil bli innført normerte sykemeldingsperioder, som Legeforeningen liker dårlig og kontantstøtte for toåringer, som likestillingsorienterte og hele venstresida misliker sterkt. Det forundrer mange, også samarbeidspartnerne på Stortinget, at de to ikke hadde med satsing på et bedre klima blant sine hovedsatsingsområder. De har åpenbart vært mer opptatt av klimaet seg imellom.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.