Vill vest i Vegvesenet?

Svend Påhlssons lysprojeksjon av en cowboy til hest på en veiskjæring ved E6 i Råde forsvant i stummende mørke etter bare tre dager. Det rimer dårlig med de varme ordene kunstneren fikk i sprengkulda under åpningen i forrige uke.

  • Fylkeskultursjefen i Østfold understreket den nyskapende visuelle verdien i «verdenspremieren» for teknikken bak det avanserte skyggebildet på 150 kvadratmeter, og Rådes ordfører uttrykte takknemlighet over at den ensomme ekvipasjen hadde gjort holdt der på stedet. Utbyggingssjefen i Statens vegvesen, Trond Berby, satte silhuettfigurene i videre perspektiv, og pekte på at Råde-rytteren bare representerte de første skrittene i et storstilt utsmykkingsprosjekt som skal krysse grensa til Sverige og utvikles i samarbeid med svenske Vägverket.
  • Påhlssons projeksjon er utført på oppdrag av og i tett samarbeid med Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen, hvor ulike forslag som interaktiv skilting ble lansert før Vegvesenets folk ba ham om å bearbeide utkastet til skyggebildet i fjor høst. Ved hjelp av det nyeste innen norsk teknologi, såkalt Gobo-projeksjon, kunne fem lyskanoner installeres på en lyktestolpe og synkroniseres med veilyset. I likhet med kunstneren Magne Rudjords illuminasjon av den mektige Dramstad-eika lenger nord ved E6, representerer Påhlssons verk et minimum av inngrep i naturen.
  • Påhlssons projeksjon blusset som et signal på en viss avstand fra gjennomskjæringen, og ved passering fikk hest og rytter en enkelhet som man fattet i forbifarten. Målsettingen var å bryte monotonien i mørkekjøringen, og skape en positiv effekt på veitrafikantenes atferd langs de likeartete belysningsmastene. Likevel finner sjefen ved Vegvesenets sikkerhetsavdeling, Helge Jansen (som tidligere har gitt grønt lys for den ulmende utsmykkingen), bare etter et par dager ut at cowboybildet tar folks fokus vekk fra veien.
  • En ting var medieoppmerksomheten omkring åpningen som skapte ekstra nysgjerrighet, og at Vegvesenets raske vedtak bygger på en usedvanlig interesse som ville avtatt. Noe annet er at andre lysprosjekter i blant annet Oslofjord-tunnelen (med en Knutsen & Ludvigsen-inspirert grevling i taket) og verdens lengste tunnel mellom Aurland og Lærdal ikke har fått slike reaksjoner. Behandlingen av kunstverket kan tyde på en intern kompetansestrid, som minner om vill-vest-tilstander i Vegvesenet?