- Ville du avlivet et barn?

- Hvis ikke, bør du droppe juleribba også. De samme etiske prinsippene bør gjelder for både dyr og mennesker.

”ALES OPP FOR Å Dؔ brøler forsiden av Dagbladet søndag 16. september i år. At ordene er valgt for å sjokkere potensielle kjøpere, virker temmelig paradoksalt. Hvorfor skal det interessere Ola Nordmann mer at forsøkshunder på Løken gård avles for å avlives enn at middagen hans gjør det samme? For som artikkelforfatteren påpeker: Det er jo snakk om en fullt lovlig praksis.

Doku-eksperimentet Smaken av hund provoserer derimot, men ikke fordi filmen avslører kyllingers liv som treskemat for maskinelle slakterier. Det er i stedet Prior, Tine, Gilde og Felleskjøpet som villig påtar seg offerrollene i etterkant, ettersom konsentrasjonsleire med dyr er lov, mens skjulte lydopptak er det ikke. Så sant det siste ikke avdekker ”forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning”, da. Det ser ut til at dyrs lidelse for svært mange ikke går inn under den betegnelsen.

Menneskets volds- og maktutøvelse overfor planetens øvrige dyrearter er umoralsk og unødvendig.

Antivegetarianisme
Vendela Kirsebom Tommesen smiler, i intervjuet med magasinet Mamma (Nr.1 2007), over datteren som la vekk sine veggistanker da moren truet med soyabiff og linseburgere. Ekspertene er like terapeutisk overbærende. En relativt fersk ernæringsbok vi leste med tanke på vår ettårige sønn, beroliget leseren med at den velkjente kjøttvegringen i tenårene som regel gikk fredfullt over hvis man ikke maste.

Barns bekymring for andres lidelse bør altså møtes med stoisk ro og løgnaktige pekebøker med høns på grønne sletter. Dyr er underlagt menneskets interesser, og kommer alltid i andre rekke for alle andre enn sarte kunstnersinn i strikkete plantefargegensere.

Å i det hele tatt konstruere en etikk som kun omhandler menneskedyret, bør anses som et utslag av speciesisme (artsdiskriminering), et begrep som stammer fra moralfilosofen Peter Singer. En slik etikk legitimerer forskjellsbehandling på linje med rasisme og kjønnsdiskriminering.

Singer argumenterer for at enhver forskjellsbehandling bare bør skje ut fra etisk relevante forskjeller basert på interesser. Et dyr med et avansert nervesystem, som således kan føle, har interesse av å ikke bli utsatt for smerte og bør dermed ikke bli det.

Høyerestående pattedyr har tilnærmingsvis like høy intelligens som barn. En artikkel fra Illustrert Vitenskap nr. 14, 2004, viser eksempelvis at hunder kan vise lik grad av kreativitet og læreevne overfor et nytt språk som tre år gamle barn.

SØT, RENSLIG OG SMART RIBBE: - Høyerestående pattedyr som hund, hest og gris har tilnærmingsvis like høy intelligens som barn. For eksempel kan hunder kan vise lik grad av kreativitet og læreevne overfor et nytt språk som tre år gamle barn. De samme etiske prinsippene bør gjelde for mennesker og dyr, mener artikkelforfatterne. På bildet ser du en kinesisk grisunge som svømmer i en oppvisning på en folkefest. Foto: Scanpix
SØT, RENSLIG OG SMART RIBBE: - Høyerestående pattedyr som hund, hest og gris har tilnærmingsvis like høy intelligens som barn. For eksempel kan hunder kan vise lik grad av kreativitet og læreevne overfor et nytt språk som tre år gamle barn. De samme etiske prinsippene bør gjelde for mennesker og dyr, mener artikkelforfatterne. På bildet ser du en kinesisk grisunge som svømmer i en oppvisning på en folkefest. Foto: Scanpix Vis mer

Et sterkt psykisk utviklingshemmet menneske eller et spedbarn kan dermed ha lik som, eller enda lavere grad av smertefølsomhet, selvbevissthet/ønske om liv og rasjonalitet enn mange dyrearter. En hund eller en hest er mer rasjonell og enklere å holde en samtale med (uansett hvor vanskelig det måtte være), enn et spedbarn.

Derfor må man, ut fra et konsekvent etikkgrunnlag, enten akte livet til for eksempel en psykisk utviklingshemmet like lite som man akter livet til en hest, eller gi hestens liv den samme grad av ukrenkelighet som vi gir psykisk utviklingshemmete i Norge i dag. I hvert fall så lenge begge kan regnes som selvbevisste.

Like for like

Lidelse er lidelse, om man så er et dyr eller et menneske. Hvis man anser det som en tjeneste å avlive sin uhelbredelig lidende hund, bør dette enten gjelde for menneskelige familiemedlemmer også, eller for ingen av disse. Dette er trolig en kontroversiell påstand, men bedre begrunnet enn å drepe levende vesener som med stor sannsynlighet er selvbevisste personer, slik vi gjør i dag.

Vi må gå over til vegetarisk kosthold. Dyreforsøk innen legemiddelindustrien må forbys og kun testes på liv-/nerveløse hjelpemidler eller frivillige. Overgrep og vannskjøtsel av dyr må straffes på linje med samme slags forbrytelser mot mennesker og myndighetene må dessuten ta ansvar for å hjelpe hjemløse hunder og katter.

Bra for miljøet

Å sørge for størst mulig komfort for syke, burde også være gjennomførbart i forhold til husdyr. Reduserer man antall dyr etter nedlagt industrielt husdyrhold gjennom avlstopp, vil behovet for dyrehospital være stort i begynnelsen, men likevel minke betraktelig innen forholdsvis kort tid. Den økonomiske kostnaden vil altså ikke bli en varig størrelse.

Videre vil en omlegging av industri tilpasset et samfunn, eventuelt internasjonalt marked, med stort erstatningsbehov for animalske produkter, gi nytt inntektsgrunnlag for både statlig og privat næring. På bakgrunn av FNs klimarapport, anbefales det også å kutte ned på forbruket av storfe- og fårekjøtt for å minske CO2-utslippene i atmosfæren.

Denne artikkelen kan du lese i sin helhet i magasinet argument (i salg hos Narvesen), som kommer ut torsdag 15. november. argument er et magasin av og for studenter ved Studentsamskipnaden i Oslo med artikler innenfor samfunns-, kultur- og vitenskapsområder.

VI TRENGER EN NY DYRE-ETIKK: - Vi må gå over til vegetarisk kosthold. Dyreforsøk innen legemiddelindustrien må forbys og kun testes på liv-/nerveløse hjelpemidler eller frivillige. Overgrep og vannskjøtsel av dyr må straffes på linje med samme slags forbrytelser mot mennesker og myndighetene må dessuten ta ansvar for å hjelpe hjemløse hunder og katter, skriver artikkelforfatterne.
FORSKJELL PÅ DYR OG FOLK: Vi reagerer på at hunder ales opp for å dø, men ikke på at det samme skjer med alle de andre dyrene som havner på middagsbordet vårt. Alle dyr og mennesker bør ha like rettigheter, argumenterer forfatterne for.