Ville fjerne 600 i NRK

Einar Førde leverte på NRKs styremøte mandag et forslag om å fjerne 600 stillinger. Forslaget om å si opp hver sjette NRK-ansatt ble ikke godtatt av NRKs styre. Tallet på reduksjoner kan likevel bli høyere enn de 300 som er varslet.

Forslaget fra Førde var et strategivalg dersom styret ikke lot ham få lov til å føre 75 millioner kroner som underskudd i budsjettet for 2001.

«Innsparingene på 75 millioner kroner må altså realiseres i løpet av de siste tre måneder av året. Dette utgjør på årsbasis 300 millioner kroner, eller 600 årsverk,» skrev Førde til styret.

Styreleder Torger Reve godtok ikke å føre de 75 millionene som underskudd - NRK skal i balanse. Men han godtok heller ikke at så mange ansatte kan komme til å måtte gå.

Og selv Einar Førde tvilte på det realistiske i å sparke hver sjette ansatte i NRK. Det var derfor han heller ville legge ned NRK2, slik Dagbladet skrev i går. Til Nettavisen uttalte programdirektør og kringkaster Hans-Tore Bjerkaas i går at det er helt urealistisk å legge ned NRK2 og P3.

Mellom 300 og 600

Dermed kan det bety at styret i NRK vil behandle en større bemanningsreduksjon enn de 300 som hittil er kommet på bordet. Dersom de ekstraordinære kostnadene ved oppsigelsene ble stående på 75 millioner, og dette skulle dekkes inn utelukkende ved oppsigelser, ville det nye tallet bli 600 oppsigelser. Men Reve trodde ikke på NRK-administrasjonens tall. Kostnadene kan bli lavere enn 75 millioner, mente han.

- Vi skal klare omstillingen med lavere kostnader. Vi har ikke ønsket å ta det store beløpet til nedbemanningskostnader som er lagt utenfor budsjettet, sa Reve under pressekonferansen mandag.

Fordeler ved oppsigelser

I budsjettforslaget så Einar Førde også fordeler ved å si opp 600 i NRK. I en sjupunktsplan skisserer han følgende strategi:

«For å komme opp på det driftsnivået som budsjettet for 2002 vil tillate, uten ekstrabelastningen på 75 millioner kroner fra forrige år (2001, red.anm.), vil vi i dette året (2002, red.anm.) kunne rekruttere cirka 450 nye medarbeidere avhengig av tariffoppgjør og kostnadsutvikling for øvrig.» Han skisserer videre mulighetene som ligger i å kvitte seg med 600 ansatte de siste tre månedene i 2001, for så å ansette 450 nye i 2002:

«En slik utskiftning av personalet vil gi betydelige muligheter for en vridning av vår kompetanseprofil og fornyelse av vår stab, gitt at det finnes klare strategiske føringer for dette.»

Etter dette punktet legger Førde vekt på at dette kan bli en tøff jobb internt:

«Det må imidlertid legges betydelig energi i innsalget av en slik strategi internt i NRK. Det kan stilles spørsmålstegn ved realismen i en slik strategi».

Så kommer begrunnelsen for i stedet å legge ned sendeflater eller hele kanaler, som Dagbladet omtalte i går:

«Det er sannsynligvis mer realistisk å endre eller kutte sendeflater eller hele kanaler med et visst innslag av variable kostnader, for eksempel vurdere NRK2. Et ikke ubetydelig lager av innkjøpte programmer gjør at en eventuell beslutning om nedleggelse ikke kan iverksettes umiddelbart.»

Oppsigelser haster

Men dersom ikke enten morgensendingene, NRK2 eller P3 ofres, kan de komme til en situasjon der flere enn 300 medarbeidere må sies opp i januar 2001. Og det haster med å iverksette oppsigelser. Jo lenger de overflødige har krav på lønn, dess mindre blir innsparingene ved oppsigelser i kriseåret 2001. Førdes foreslåtte bemanningsreduksjon måtte gjøres allerede neste måned dersom budsjettet skulle bringes i balanse i løpet av 2001. Selv da vil utgiftene til disse medarbeiderne påløpe så lenge at spareeffekten først kommer i årets tre siste måneder. Jo lenger NRK venter med å begynne oppsigelsene, dess flere må de si opp.

NYTT BLOD: Einar Førde foreslo 600 stillinger fjernet i NRK neste år - fulgt av 450 nyansettelser i 2002. Her fra pressekonferansen etter styremøtet i NRK i går.