Ville fjerne redaktør

Bransjebladet FaroJournalen trykte to kritiske artikler om Spellemannprisen. Da rant det over for Sæmund Fiskvik. Spellemann-generalen kontaktet ansvarlig utgiver og ga beskjed om at redaktøren måtte fjernes.

Hvis ansvarlig utgiver Simen Rognerud i Faro Publishing ikke var villig til å avsette sin redaktør Asbjørn Slettemark, varslet Fiskvik en mulig annonseboikott fra alle de store plateselskapene.

Nå nekter Simen Rognerud å avskjedige sin redaktør etter ordre fra platebransjens mektige mann, Fiskvik. Hvis Fiskvik som følge av denne avgjørelsen får med seg de store plateselskapene i en aksjon mot FaroJournalen, vil dette bety kroken på døra for det uavhengige bransjebladet. Bladet henter 70 prosent av inntektene fra medlemmene i Fiskvik-ledede IFPI.

Konsekvenser

Det var fredag 1. februar at Sæmund Fiskvik på vegne av platebransjeorganisasjonen IFPI tok telefonisk kontakt med ansvarlig utgiver av FaroJournalen. Ifølge flere kilder Dagbladet har snakket med, og et brev sendt fra Simen Rognerud til styret i IFPI Norge, var Fiskviks budskap at redaktør Slettemark måtte gå.

Irritasjonen over at bransjebladet trykker kritiske artikler om bransjen, har bygd seg opp over tid.

«Jeg fikk i møtet med Sæmund Fiskvik den 30. januar en klar advarsel om at IFPIs medlemmer var begynt å se seg lei på enkelte saker som FJ (FaroJournalen, red.anm.) tar opp, og at dette ville kunne få konsekvenser hvis det fortsatte,» refererer Rognerud i sitt brev.

- Grensen er nådd

1. februar publiserte FaroJournalen et nytt nummer. Der skrev redaktør Slettemark en artikkel om Professor Anarad, som var nominert i Spellemannprisens klasse for hip hop, på tross av at plata kom ut to og ei halv uke etter at fristen hadde gått ut. I samme nummer trykte Slettemark en lederartikkel der han påpekte det uryddige i at Spellemann-komiteen kan gripe inn i fagjuryenes nominasjoner og legge til egne kandidater. Det gikk ikke upåaktet hen i IFPIs sekretariat. Samme dag tok Fiskvik kontakt med Rognerud, og hevdet at «grensen som var formidlet i den tidligere advarselen, er nådd» .

Rognerud konkluderer med at «det ikke på noen som helst måte kan være et grunnlag for å avsette redaktøren slik henvendelsene fra IFPI antyder må skje».

Heldal reagerer

- Jeg har ikke myndighet til å gi advarsler eller for den saks skyld avsette redaktøren i FaroJournalen, sier Sæmund Fiskvik. Han avviser at han i det skjulte forsøker å bli kvitt redaktøren for det frittstående bransjebladet.

- Men samarbeidet bør gli mer knirkefritt enn det gjør i dag. Bransjens tillitsforhold til FaroJournalen er ikke så bra som det bør være, sier Fiskvik. I morgen holder IFPI sin generalforsamling. Der vil bråket rundt FaroJournalen være en av sakene.

Fiskviks håndtering av saken er en het potet. EMI-direktør Nils Heldal er etter det Dagbladet erfarer en av flere som mener Fiskvik har begått et overtramp. I motsetning til Fiskvik mener den tidligere NRK Petre-sjefen at FaroJournalen må få drive kritisk journalistikk på platebransjen.

Heldal reagerte med bestyrtelse da Fiskvik i et rundskriv til platebransjen før helga karakteriserte redaktør Slettemark som «dum».