MENN SLÅR OFTERE ENN KVINNER: Fortsatt er det sånn i Norge at flertallet som blir utsatt for grov vold i nære relasjoner er kvinner og flertallet av dem som utøver volden er menn, konkluderer artikkelforfatterne. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix
MENN SLÅR OFTERE ENN KVINNER: Fortsatt er det sånn i Norge at flertallet som blir utsatt for grov vold i nære relasjoner er kvinner og flertallet av dem som utøver volden er menn, konkluderer artikkelforfatterne. Foto: Shutterstock / NTB ScanpixVis mer

Villeder med ukorrekte opplysninger

REFORM - ressurssenter for menn har laget en informasjonsvideo som villeder.

Meninger

Rett før påske ble krisesentrene i landet, hvorav flere er våre medlemmer, kontaktet av REFORM - ressurssenter for menn om en informasjonsfilm som skulle gå på TV 2 i påskeferien. Filmen setter søkelyset på den grove volden i nære relasjoner som også menn blir utsatt for. Vold er en tematikk som er viktig å sette søkelyset på, derfor er det desto mer problematisk at senteret villeder publikum med ukorrekte opplysninger.

Ifølge straffelovens kapittel 25, paragraf 283 står grov mishandling i nære relasjoner definert som: «Ved avgjørelsen av om mishandlingen er grov skal det særlig legges vekt på om den har hatt til følge betydelig skade eller død, og for øvrig:
a) dens varighet,
b) om den er utført på en særlig smertefull måte, eller har hatt til følge betydelig smerte, eller
c) om den er begått mot en forsvarsløs person.

Det er altså denne volden REFORM snakker om når de påstår at:

«Hvert år utsettes 18.000 menn for grov vold av sin kvinnelige partner.»

Budskap gjentas også på deres nettsider, et budskap som er feil. Kilden til disse tallene oppgis å være NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) sin forekomststudie «Vold og voldtekt i Norge». I studien står det at:

«Samlet oppga 9,2 % av kvinnene og 1,9 % av mennene at de noen gang hadde vært utsatt for alvorlig vold fra partner.»

1,9 prosent av mennene her til lands er riktignok 18.000, men det er altså her snakk om i et livsløpsperspektiv og ikke i løpet av et år. Dessuten står det heller ikke oppgitt i undersøkelsen at menn bare har kvinnelige partnere. Ordet som er brukt er «partner».

Om man går ut ifra at alle menn har kvinnelige partnere, er det en ganske ekskluderende måte å forholde seg til relasjoner på. Det har vært tillatt med likekjønnet ekteskap i Norge siden 2009, det skal man ha i bakhodet når man vurder voldsutøvers kjønn på begge kanter.

I Bufdirs (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) siste rapportering fra krisesentertilbudene (2014) framkommer det at de aller fleste beboerne (94 prosent) hadde vært utsatt for en mannlig voldsutøver. I 2014 hadde krisesentrene 136 mannlige beboere, 49 prosent av dem oppgir en mannlig voldsutøver. Tallene på kvinnelig voldsutøver er vanskelige å slå fast i et konkret tall. Men Sentio (som utfører rapporteringen for Bufdir) oppgir selv, i en mailutveksling med oss, at et rimelig anslag er at 66 menn har vært utsatt for vold (altså, ikke grov vold) fra sin kvinnelige nåværende eller tidligere samboer/ektefelle i 2014.

Kommunene i Norge er lovpålagt, gjennom krisesenterloven fra 2010, å stille med et tilbud også for menn. Når menn har behov for hjelp fra oss tar vi dem på alvor. Men vi tar det også på alvor når kjønnsperspektivet i vårt felt blir framstilt feil. Det vanskeliggjør en ryddig debatt om en viktig tematikk. Fortsatt er det sånn i Norge at flertallet som blir utsatt for grov vold i nære relasjoner er kvinner og flertallet av dem som utøver volden er menn.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.