Vinje, Aasmund Olavsson

Navn:

Aasmund Olavsson Vinje

(1818-1870)

Bosted:

Vinje og Christiania

Yrke:

Forfatter og journalist

Biografi:

Som husmannssønn i Vinje i Telemark vokste Aasmund Olavsson Vinje opp i fattigdom. Han arbeidet i sine unge dager som gjetergutt, og tok senere utdannelse på eget initiativ. Etter at Ivar Aasen grunnla landsmålet, det nye skriftmålet, var Vinje en av de viktigste brukerne. Han var i stor grad med på å sikre at det fikk en utbredelse, og det var ikke kun gjennom skjønnlitteratur. Vinje ga ut sitt eget blad, Dølen, hvor alt fra landbruksreportasjer til noveller og dikt sto på trykk. Reisemotivet er sterkt i flere av hans utgivelser, bl.a. «Ferdaminni» hvor forfatteren forteller om sin reise til Trondheim for å overvære kroningen av kong Carl V.

Kilde:

Fidjestøl m.fl.: «Norsk litteratur i tusen år», Cappelen 1996.