Vinje nå igjen

KONGELIGE NAVN: Første gang det gikk opp for meg at språkprofessor Vinje innehar en mobbers smålige karakter, var når Ari Behn, i mangel av et allerede eksisterende sterkt nok uttrykk, som kunne dekke hans tilstand av kjærlighetsrus, lanserte uttrykket «Lysfontene». Jeg glemmer aldri hvordan Vinje satt i tv-studio, hvor han hoverende, og skadefro flirende, prøvde å fordumme Aris poetiske bilde på sin store kjærlighet Märtha Louise. Det eneste Vinje klarte den gang, var å blottlegge sin smålige natur.

Vinje sier at «navnet vil bli en belastning for barna». Det er nok slik at det er først når mennesker som Vinje åpner munnen sin at det vil bli en belastning. Gudskjelov for disse barna har foreldre som Ari og Martha. De vil få et sterkt immunforsvar mot slike som Vinje og hans like. Vinje sier han er en god venn av Grimstad. Det beste han kunne gjøre for Grimstad, var å ikke nevne nettopp det. Vinje bedyrer at dette, på tross av sitt vennskap med Grimstad, ikke er en felles aksjon mot Ari Behn. Jeg nages av en tvil om det, spesielt etter å ha lest Grimstads innlegg i Dagbladet 22.01. angående begrepet «Prinsessegemal». Her synes jeg Grimstad plutselig er blitt seg så veldig etymologisk bevisst. Selvtilfreds briljerer han over et begrep han før i sitt mørke ikke har funnet.

Kan det være at en språkprofessor sitter på ryggen og hvisker i hans øre? I så fall synes jeg det er greit at småligheten klumper seg sammen. Det blir mer oversiktelig da.