FÅR SVAR: Artikkelforfatteren har ett tips til Oslo Frp's Aina Stenersen (bildet): ligg unna barnerettighetsbrudd. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
FÅR SVAR: Artikkelforfatteren har ett tips til Oslo Frp's Aina Stenersen (bildet): ligg unna barnerettighetsbrudd. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

Vinn-vinn eller tap-tap?

Det er svært alvorlig at barn forsvinner, men løsningen er ikke å fengsle dem.

Meninger

15. februar skriver leder i Oslo Frp, Aina Stenersen, at barn som søker asyl bør bo i lukkede asylmottak, for å forhindre forsvinninger. Å forsvare et slikt forslag viser at Frp-lederen gir blaffen i barns rettigheter. Der Stenersen kaller situasjonen vinn-vinn, vil jeg heller kalle fengsling av uskyldige barn en tap-tap-situasjon.

Det er svært alvorlig at barn forsvinner, men løsningen er ikke å fengsle dem. Skal man forhindre forsvinninger fra mottak, må man se på den norske asylpolitikken i sin helhet. Hvorfor forsvinner barna?

De forsvinner fordi systemet ikke er lagt til rette for at de skal ha et godt liv. Det er lav bemanning og manglende barnefaglig kompetanse i mottak, samt bruken av midlertidig opphold for enslige asylbarn, som fører til forsvinninger. Vi kan ikke straffe barn med frihetsberøvelse når det er det norske asylinstituttet som svikter.

Å søke asyl er ikke en forbrytelse. Menneskerettighetene slår fast at «Enhver har rett til i andre land å søke og å ta imot beskyttelse mot forfølgelse». Artikkel 22 i FNs konvensjon om Barnets rettigheter sier at alle barn som søker flyktningstatus eller som anses som flyktninger, skal få nødvendig vern og humanitær hjelp. Artikkel 37 slår fast at fengsling bare skal benyttes som en siste utvei, og for et kortest mulig tidsrom. Pågripelse og fengsling skal skje på lovlig måte, og barnet har rett til juridisk og annen aktuell hjelp. Forslaget til Oslo Frp om lukkede asylmottak bryter også barns rettigheter slik de er nedfelt i artikkel 15, 16, 22, 24, 27 og 31.

73 barn forsvant fra asylmottak i Norge i 2015. Ingen har sett disse barna, og ingen har etterlyst dem. Det er supert at Aina Stenersen er med på å sette søkelys på denne problematikken, men løsningen er ikke å frarøve barna deres frihet.

Vi må sørge for at barn ikke forsvinner, men det klarer vi bare med tilstrekkelig omsorg og dyktige mottaksansatte med barnefaglig kompetanse. Det er behov for en videreføring av den påbegynte omsorgsreformen fra 2008. Gjennom Barnevernloven kap. 5A bør barnevernet få direkte omsorgsansvar for alle enslige asylsøkende barn som kommer til Norge. Det kreves en modig og tøff asylpolitikk for å ta vare på de mest sårbare, nemlig barna. Som barnerettsorganisasjon har vi ett eneste tips til Aina Stenersen: ligg unna barnerettighetsbrudd, og trekk tilbake forslaget om fengsling av uskyldige barn på flukt.