Vinnere og tapere i Gaza

Resultatet av krigen på Gaza kan bli det motsatte av hva Israel ønsker å oppnå, skrev Fafo-forskerne Akram Atallah, Morten Bøås og Åge A. Tiltnes i kronikken onsdag.

«Hver gang jeg ser en FAFO-rapport velger jeg å overse den. FAFO er LO/APs eget forskningsorgan. Dit går de når de vil ha de svarene de ønsker. Det er tross alt der pengene kommer fra.

Johannes

«Den geniale ideen går ut på at man gir etter terroren - og Hamas. Ideen har aldri blitt prøvd ut i praksis. Men idemakerne på FAFO og de såkalte norske ekspertene er overbevist om at de nå vil bli båret på gullstol av en samlet internasjonal opinion. Det vanker kanskje Nobels fredspris.... Nobelkomiteen holder jo til rett borte i gata.

Terje Bakken«Fint, bomber har alltid løst konflikter mot terrorister. Det har aldri ført til økt aggresjon og nyrekruttering. Det har bl.a. USA’s seier mot terrorisme i Irak vist til fulle. Historien er full av vellykkede militære aksjoner mot terrorisme. Det fører selvfølgelig ikke til økt splittelse mellom øvrige muslimer og den vestlige verden. Så bomb og drep i vei, i trygg forvissing om at terroristene får som fortjent.

-M-«Dere raddisser i Fafo.

Ta en ny kikk på den utskjelte muren som isreelittene har reist over halve landet .

Etter at muren ble reist, ble det effektivt bråstopp på selvmordsbombere inne i Tel Aviv, Ramallah , Jerusalem og Gud vet hvor .

Demian