Reagerer: - Jeg har fryktet at det har ligget noen rare, spekulative teorier bak politiets straffesak, men ikke at det sto så dårlig til, sier John Christian Elden. Han er Odd Nerdrums forsvarer i straffesaken som kommer opp i mai. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / Dagbladet
Reagerer: - Jeg har fryktet at det har ligget noen rare, spekulative teorier bak politiets straffesak, men ikke at det sto så dårlig til, sier John Christian Elden. Han er Odd Nerdrums forsvarer i straffesaken som kommer opp i mai. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / DagbladetVis mer

- Viser hvor galt det kan gå

Odd Nerdrums forsvarer John Christian Elden, reagerer kraftig på Skatt Østs teori om hvitvasking.

(Dagbladet):- Advokat Stabells private teori er søkt som bevis i en rettssal, men viser hvor galt det kan gå når staten kjører over enkeltmennesker, sier John Christian Elden til Dagbladet.

- Rare, spekulative teorier Han er Odd Nerdrums forsvarer i straffesaken som kommer opp i mai, og reagerer sterkt på teorien Skatt øst presenterte under behandlingen av Odd Nerdrums sivile sak denne uka.

- Jeg har fryktet at det har ligget noen rare, spekulative teorier bak politiets straffesak, men ikke at det sto så dårlig til, sier Elden.

Skatt østs advokat Tolle Stabell, sa i retten at det er innenfor hva som «med rimelighet kan fantaseres om» at Nerdrum samarbeidet med Forum Gallery i New York i et forsøk på å hvitvaske 700 000 dollar fra Nerdrums bankboks.

- Ikke statens oppgave

Bettina Banoun, partner i Wiersholm og leder av Advokatforeningens skattelovutvalg, synes ikke spekulering av denne typen hører hjemme i en rettssal.  

- Skattekontoret og regjeringsadvokaten går her ut over det som er statens rolle i skattesaker. Det er skattekontorets vedtak som skal prøves, og det er ikke deres rolle å spekulere eller fantasere om faktum. Enten får de si «vi vet ikke hva som har skjedd», eller så må de ta steget ut og si «vi mener det er hvitvasking og dette er bevisene».

- Farlig argumentasjon
 
- Men de gjør ikke det, de bare leker med tanken, sier Banoun.  

Hun mener det er en farlig form for argumentasjon.  

- Problemet er at du kanskje kan få med deg dommeren på denne leken uten at det blir stilt vanlige beviskrav, sier hun.  

Stabells teori er den første som kommer fra statens side om hvorfor Nerdrum sendte 700 000 dollar fra bankboksen i Østerrike tilbake til galleriet, og hvorvidt det er de samme pengene som blir ført videre til Nerdrum igjen noen måneder senere.

Kritisk: Bettina Banoun, leder av Advokatsforeningens skattelovutvalg, betegner Skatt østs spekulering i Nerdrum-saken som «farlig».
Foto: Agnete Brun / Dagbladet
Kritisk: Bettina Banoun, leder av Advokatsforeningens skattelovutvalg, betegner Skatt østs spekulering i Nerdrum-saken som «farlig». Foto: Agnete Brun / Dagbladet Vis mer

Manglene redegjørelse for dette var en av grunnene til at Høyesterett opphevet dommen mot Nerdrum i straffesaken.

- Nerdrums påstand om at pengene i bankboksen ikke var hans egne, må settes til side. Det har tre domstoler så langt gjort. Da blir hans forklaring om hvordan dobbeltbeskatningen oppsto ikke mulig å forstå. Særlig er det ikke mulig å forstå hvorfor han sendte sine egne penger til galleriet i New York, før de så ble overført tilbake til ham selv. Når ankesaken nå skulle behandles, var det naturlig på ny å se grundig på bevisene og kommentere hva som kan ha hendt, sier Stabell til Dagbladet.

Beviskrav
Banoun, som kjenner Nerdrum-saken godt, tviler på at denne teorien vil bli lagt fram på samme måte i Nerdrums straffesak i mai.

- Økokrim kan ikke spekulere. Hvis de forfølger dette må de bevise det ut over en hver rimelig tvil. Da blir det vitneførsel og kontradiksjon. Det kan ikke kaste ut flyvende ideer for å sette folk i fengsel.

- Nerdrums ansvar alene Stabell fastholder på vegne av Skatt øst at det er av betydning i skattesaken hvordan den dobbeltbeskatningen som Nerdrum hevder han er utsatt for, virkelig har skjedd.

- Skulle det være slik at et beløp er blitt beskattet to ganger, så skyldes det i så fall at Nerdrum forklarer seg uriktig og fortsatt skjuler de reelle forhold for skattemyndighetene. For dem har det vært nærmest umulig å se en sammenheng, som bygger på et utgangs­punkt som Nerdrum bestrider, skriver Tolle Stabell i en epost til Dagbladet.

- Nerdrum må etter Skatt øst sitt syn bære ansvaret alene dersom det er slik at hans fremstillinger og fortielser virkelig har ført til dobbeltbeskatning, skriver regjeringsadvokaten videre.
Asbjørg Lykkjen, aktor i straffesaken mot Nerdrum, har ikke villet kommentere Stabells teori. Forum Gallery er gjort kjent med innholdet i teorien, men ønsker ikke å snakke med Dagbladet.

Runddans: Pengestrømmen i Nerdrum-saken.
Runddans: Pengestrømmen i Nerdrum-saken. Vis mer