Viser hvordan varslingssaker blir begravet

Kari Breirems nye bok er altfor sjelden vare her til lands.

VARSLER: Kari Breirem ble kjent som varsler i Tore Tønne-saken, og har tidligere skrevet boka «På BA-HR bakke» Foto: STEINAR BUHOLM
VARSLER: Kari Breirem ble kjent som varsler i Tore Tønne-saken, og har tidligere skrevet boka «På BA-HR bakke» Foto: STEINAR BUHOLMVis mer

«Fremme rett og hindre urett – Om korrupsjon, rettssikkerhet og varsling»

Kari Breirem

5 1 6
«Smertefull reise i dystert landskap.»
Se alle anmeldelser

Advokat Kari Breirem er ute med sin bok nummer to. For 12 år siden utga hun «På BA-HR bakke» om saken som kastet henne inn i rampelyset – det innfløkte korrupsjonssyndromet som involverte Kjell Inge Røkkes kjøp av Aker, politikere på høyeste plan og falsk fakturering utført av noen i BA-HR.

Tidligere statsråd Tore Tønne endte med å ta sitt liv, og det spredde seg en oppfatning om at det var pressen, særlig Dagbladet, som var skyld i tragedien. Den alvorlige kriminaliteten som lå bak, ble tåkelagt.

Illrød tråd

Den nye boka er stadig innom dette sakskomplekset og kunne gjerne hatt en oppsummerende oversikt over gangen i det. Boka handler imidlertid om mye mer.

Hun tar fram andre varslersaker og gjennomgår flere rettsprosesser. Kritikken av juristene løper gjennom teksten som en illrød tråd. Vi møter stadig David mot Goliat i form av enkeltmennesket mot det tunge, offentlige systemet – NAV, Regjeringsadvokaten, KS. Fagrørsla spiller også en tvetydig rolle i dramaet.

Et viktig poeng er påpekningen av hvordan store organisasjoner som DNB og Telenor kontrer varslingssaker med å iverksette egen gransking, i forkant av eventuell politietterforskning. Slike oppdrag kan gis til deres egen advokatforbindelse, som dermed står i et ugreit forhold til oppdragsgiveren. Når rapportene frikjenner ledelsen og plasserer ansvaret nedover, legges saken gjerne død. En skummel dynamikk.

«Faktaundersøkelser» er en annen prosedyre som forkludrer systemet, ifølge Breirem. Her viser hun til ting som har skjedd i Grimstad kommune, og slik hun framstiller det, virker hele prosedyren tilfeldig og partisk.

Ensidig

Boka er ikke skikkelig redigert, og det er ikke lett å forstå til bunns de sakene hun legger fram, siden de får en ensidig vinkling. Noe er godt kjent fra media, annet har mindre skala. Vi aner sterke motsetninger mellom sjefer og ansatte.

Det er mange som krangler i yrkeslivet, og trakassering og mobbing må skilles fra egentlig varsling. Breirem gir gode argumenter for at det må komme klarere retningslinjer og bedre støtteapparat.

Mange forbehold, passivkonstruksjoner og repetisjoner gir teksten en juridisk språktone som bremser og tynger framstillingen. Samtidig er dette noe som karakteriserer nettopp det landskapet Breirem vil vise fram, et landskap hun selv er innvevd i.

Slik blir dette en viktig og god bok, til tross for de litterære skavankene. Vi får et portrett av en stolt og kampvillig kvinne som har tenkt mye på det hun skriver om, selv om dette kanskje ikke var bokas primære intensjon.

Kartet over landskapet er litt for vagt, men vi ser tydelig Breirems holdning. Hun har et sterkt ønske om å rive ned den allmenne illusjonen om det norske samfunnets fortreffelighet. Slike bøker er altfor sjeldne her til lands, og derfor er hennes bidrag særs velkomment.