Visjon eller administrasjon?

KRISEPAKKE: Energiminister Terje Riis-Johansen hevder regjeringens krisepakke er visjonær innen energifeltet (Dagbladet 30.01.09). Hva med å forsøke å dokumentere det, fremfor å bagatellisere mine argumenter fremsatt i Dagbladet tre dager tidligere? I dokumentet som regjeringen fremmet for Stortinget, økes bevilgningene til ENOVA. Det kan regjeringen skryte av, men dens eneste forutsetning er at pengene skal brukes på eksisterende program. Ingen nye føringer, ingen nye impulser, ingen nye politiske ønsker. Hva er visjonært med det, Riis-Johansen?

Dette er ren administrasjon. Det samme er tilfelle vedrørende krisepakkens angivelige satsing på energisparing i offentlige bygg. Regjeringen stiller ingen krav om ENØK når kommunene pusser opp bygg. Er det visjonært? Regjeringen kan skryte av økte bevilgninger til subsidiering av energiformål. Alle partier på Stortinget støtter dette. På 3,5 år har alle de tre rødgrønne energiministrene lovet en enorm satsing på fornybar energi. Statistikken over ny kraftproduksjon viser derimot at vi ikke klarer å realisere potensialet innen fornybar energi og energisparing. Situasjonen bekreftes når norske energiselskap flytter kapitalen ut av landet.

Vindkraft har levd under tre ulike rammebetingelser på tre år. Sammen med manglende lønnsomhet har dette skapt investeringstørke. Fremfor å erkjenne at man ikke når det politisk satte målet om 3 TWH, så endrer regjeringen kriteriene for måloppnåelse, og later som at man holder nødvendig fremdrift. For småkraft og biokraft er støtteordningen som ble lansert i 2006 trukket tilbake, uten at det er kommet noe alternativ. Det ligger trolig bak når adm. direktør i AT Skog, i Nationen 28.01.09, gir regjeringen en «Meget» når det gjelder løfter og fagre ord, om satsing på bioenergi, men gir «Nogen» når det gjelder gjennomføring. Herr energiminister: Dersom du vil være visjonær, så bør du forankre visjonene i regjeringens dokumenter til Stortinget, ikke bare i leserbrev.