Vokal Nord/ Karmelittnonnene

Uinnløst forventning.

JULE-CD: Det hviler en dåm av forventning over middelaldermusikken på denne adventsmusikkplata, fine gregorianske melodier. Men retningen blir litt uklar når Karmelittnonnene og Vokal Nord drar stemningen framover i tid, til norsk julemusikktradisjon. Det blir mer hjemmekjent da, men på en måte som minner om at julemiddagen, heller enn midnattsmessen, står i sentrum for jul i Norge. Men mye fin musikk er det her, selv om de nye norske bidragene, oftest i form av arrangementer av norske folketoner, blir litt forutsigelige. Henning Sommerros bidrag skiller seg i så måte ut, i positiv lei. Men den litt sprikende korklangen er likt fordelt, på alle bidragene.