Voksne som klovner

BARNE-TV: Jeg har to småbarn som ser ofte på barne-TV. Omtrent daglig er det programmer hvor de voksne skal være «tullinger» eller klovner som gjør alt det barna ber om, enten det er å ha mel over hodet, være hund, gå i gørr, spise ekle ting, dumme seg ut for andre osv. Jeg arbeider selv mye med lek og fantasi i mitt arbeid, og tar gjerne rollen som klovn, men jeg reagerer på slike programmer, i forhold til hva slags dynamikk de skaper mellom voksne og barn. Hva slags rollemodeller blir de voksne for barna? Skal de voksne alltid være «kompiser», som til stadighet lar seg herje med?

Hvis det sjeldent eller aldri var programmer der de voksne dummet seg ut ovenfor barna, ville jeg synes det var en spennende og viktig avveksling. Men nå er det gått fullstendig inflasjon i dette konseptet, det er heller regelen enn unntaket at voksne skal dumme seg ut på barne-TV, og til og med se ut som tapere som blir mobbet. Hvis konseptet «å dumme seg ut» er et sentralt pedagogisk poeng med barne-TV, hvorfor ikke la noen barn av og til dumme seg ut og heller vise at det ikke er så farlig? Dette ville barna kunne identifisere seg med. Da ville man dessuten kunne gå inn på spennende tema rundt for eksempel mobbing. Jeg opplever konseptet nå, der voksne stadig skal dumme seg ut, som repeterende og lite kreativt. Dessuten tror jeg at det over tid virker inn på relasjonen mellom voksne og barn.

I disse dager avdekkes det at norske skoleelever skårer dårlig internasjonalt i flere fag. Flere lærere peker på at barna mangler respekt for lærerne, de hører ikke etter, det er for mye støy. Jeg tror at denne mangelen på respekt starter allerede i de første leveår og her er barne-TV en viktig trendsetter. Vil vi bedre den norske skolen, må vi starte med å sette kritisk søkelys på både barneprogrammer og rollemønstre som utøves i barnehagene.

Det er klart at samspillet foreldre-barn i de tusen hjem også er helt avgjørende, men det er det vanskeligere å endre på. Endrer man derimot rollemønstret mellom voksne og barn på barne-TV, tror jeg også det vil virke inn på relasjonen foreldre-barn, så viktig er faktisk barne-TV som trendsetter.