NAZI-TORGMØTER: Den nordiske motstandsbevegelsen (DNF) holdt to torgmøter i Østfold i går, i Fredrikstad og Moss. Her skuer demonstranter og motdemonstranter på hverandre lørdag, på Fisketorget i Fredrikstad.
Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix
NAZI-TORGMØTER: Den nordiske motstandsbevegelsen (DNF) holdt to torgmøter i Østfold i går, i Fredrikstad og Moss. Her skuer demonstranter og motdemonstranter på hverandre lørdag, på Fisketorget i Fredrikstad. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpixVis mer

Vold som moralsk plikt

Både nazister og militante antifascister mener de er de eneste som kan redde oss. Da kan vold ikke bare bli en mulighet, men en moralsk plikt.

Meninger

For en som har fulgt nazistene i Den Nordiske Motstandsbevegelsen en tid, var det ikke vanskelig å gjenkjenne budskapet som nestleder Tommy Olsen fremførte i Moss og Fredrikstad.

Jødisk-amerikansk populærkultur og kulturmarxister ødelegger barna våre ved å fortelle dem at kjønn er en sosial konstruksjon og at det til og med går an å bli født i feil kropp. Bak det hele står en konspirasjon av «sionister» og internasjonale bankfolk - begge deler et annet ord for jøder.

Vil ha revolusjon

For ja, dette er det Den Nordiske Motstandsbevegelsen faktisk mener. Som moderne høyreekstremister flest, er de gjennomsyret av konspirasjonstenkning. «Sionistene» forsøker ikke bare å bryte ned kjønnsidentiteter, de manipulerer oss også inn i kriger som bare tjener deres interesser og som sørger for at vi oversvømmes av flyktninger som bidrar til å ytterligere bryte ned norsk og europeisk identitet.

De viktigste forskjellene mellom DNM og konspirasjonsnettsteder som Nyhetsspeilet er egentlig ikke analysene av verden, men måten budskapet fremføres på med svarte uniformer og faner. Og radikalismen: Hele det liberale demokratiet og tanken om at mennesker er like, må bort. Og det eneste som kan fjerne det, er en nasjonalsosialistisk revolusjon.

Samtidig er det kompromissløse kravet om revolusjon en naturlig konsekvens av det konspiratoriske verdensbildet. Om man faktisk tror verden er styrt av skjulte, mørke krefter som vil oss vondt, blir det å styrte dem med alle midler – om nødvendig med makt – en moralsk plikt.

Vold mot motstandere

Så har da også Den Nordiske Motstandsbevegelsen flere ganger tydd til vold mot meningsmotstandere, senest i går da en av nazistene slo til en motdemonstrant under torgmøtet i Moss.

Imidlertid var det ikke bare nazistene som brukte vold denne dagen. Fire medlemmer av Den Nordiske Motstandsbevegelsen ble angrepet i et parkeringshus etter markeringen i Fredrikstad. Fem personer ble arrestert for angrepet.

De tilhører små, men militante antifascistiske miljøer som har blitt mer aktive det siste året og som har angrepet høyreekstremister under markeringer, på gaten og til og med hjemme hos dem selv. Disse miljøene ser ut til å være sentrert rundt Antifascistisk Aksjon (AFA) og den ytterliggående marxistiske gruppen Tjen Folket.

Svart-hvit analyse

Disse miljøene er på ingen måte representativt for mot-demonstrantene og andre som forsøker å bekjempe nynazistene med fredelige midler eller for antirasister flest, som stort sett forsøkte å bekjempe det nazistiske budskapet med fargerike kostymer, trommer og sang, eller om antirasister flest.

Heller ikke er det riktig å si at de og nazistene er to sider av samme sak. For det første erklærer nazismen mennesker som fiender basert på avstamning. For det andre ligger det innbakt i nazismen en kult av handling og av vold for voldens egen skyld, i tillegg til at høyreekstremister har begått langt flere drap i etterkrigstidens Europa enn motstanderne til venstre.

Det de deler er en analyse av verden der alt er svart eller hvitt, og der det er nødvendig å handle.

For høyreekstreme er verden underlagt et skjult, sionistisk imperium. For venstreekstremistene i AFA og Tjen Folket vil det alltid være noen få minutter på midnatt 30. januar 1933, og nødvendig å handle nå for å redde oss alle fra fascismen. I begge tilfeller kan vold lett ikke bare bli en mulighet, men en moralsk plikt.

Det skal ikke mer enn et lite blikk på nettstedet til Tjen Folket for å se at de i økende grad fokuserer på kampsport og fysisk fostring. Det er på tide å ta opp kampen.

Samtidig er organiseringen og disiplinen til Den Nordiske Motstandsbevegelsen på et helt annet nivå enn på 90-tallet. I stedet for å skremme dem vekk, er det fare for at angrep vil bekrefte inntrykket av å være forfulgt fordi man kjemper for det rette.

I verste fall risikerer vi en voldsspiral der det til slutt kan gå liv.