Voldtekt og straff

«Statsadvokatene frykter at voldtektsofre ikke anmelder overgrep fordi de ikke etterforskes. De ber justisministeren om å gripe inn.

– Vi frykter at rettssikkerheten i verste fall kan bli svekket, Hvis vi ikke gjør noe fort risikerer vi at ofrene mister tilliten til rettsapparatet.

Leder for Statsadvokatenes

forening, Kaia Strandjord

til Dagbladet.no.

«Av alle overgrep, hvor mange blir faktisk anmeldt? Det er allerede ganske mange som ikke anmelder fordi de frykter å ikke bli tatt seriøst av politiet og rettssystemet.

Super Karl«Har til dags dato ikke hørt om en eneste fyllekjøringssak eller en fartsbot sak som har blitt henlagt grunnet for lite kapasitet! Men voldtektsforbrytere får gå fri!

Frank«Det er en ukultur i politiet at voldtekt, overgrep og «domestic violence» blir nedprioritert fordi det har lav status.

Akvilas«Det eneste politiet duger til, er å forfølge horekunder og presse dem for penger. Plutselig hadde det ressursløse politiet likevel kapasitet til å ta tak i «kriminalitet».

Bønna«Politiet har fått flere stillinger og mye mer penger de siste åra. Det hele er egentlig et spørsmål om prioriteringer, og sexforbrytelser blir åpenbart ikke prioritert av domstolene

AndyPandy«Det er viktig å få flere saker opp for retten, viktigere enn å øke fellingsprosenten.

Ie