BEHANDLINGSTID: Jeg håper SV er enig i at hvordan vi behandler ofrene underveis er vel så viktig som rask saksbehandlingstid, skriver Per-Willy Amundsen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
BEHANDLINGSTID: Jeg håper SV er enig i at hvordan vi behandler ofrene underveis er vel så viktig som rask saksbehandlingstid, skriver Per-Willy Amundsen. Foto: Berit Roald / NTB scanpixVis mer

Voldtekt:

Voldtektsofre tas på alvor

Denne regjeringen styrker både politiet og offeromsorgen kraftig, sammenlignet med da SV satt i regjering.

Meninger

Karin Andersen i SV og Andrea Sjøvoll i SU skriver i Dagbladet 20. juli om voldtekt, og mener jeg skyver ansvaret for ofrene over på andre. Jeg kan forsikre dem om at jeg tar mitt ansvar for bekjempelse av voldtekt og ivaretakelse av voldtektsofre på høyeste alvor.

Jeg er enig med Andersen og Sjøvoll om at det er viktig at politiet holder fristene for etterforskning av voldtektssaker. En voldtekt er noe av det verste et menneske kan bli utsatt for, og ofrene fortjener rask avklaring og god oppfølging. Derfor styrker denne regjeringen både politiet og offeromsorgen kraftig, sammenlignet med da SV satt i regjering.

Antallet anmeldte voldtekter har økt med i underkant av 40 prosent siden 2013, ifølge tall fra politiets straffesaksregister. Jeg er glad for at flere nå velger å anmelde. Samtidig gjør det at politiet får mange flere saker, som krever at politiet styrkes.

Jeg mener Andersen og Sjøvoll er uredelige i sin skittkasting. De vet godt at det denne regjeringen har styrket politiet med 1800 flere politifolk enn da SV satt i regjering, at vi samler kompetente politifolk i sterkere miljøer som en del av politireformen og at vi har etablert «Politiarbeid på stedet», som gjør at politiet mye raskere kan ta vitneavhør. Dette vil bidra til kortere saksbehandlingstid, og også god kvalitet på etterforskningen.

De vet også godt at det var denne regjeringen som fjernet foreldelsesfristen for drap, voldtekt og seksuelle overgrep mot barn. At det er vi som har sørget for at det er mulig å etterforske og straffeforfølge slike alvorlige saker, uavhengig av om det er lang tid siden handlingen ble begått.

I tillegg vet de at denne regjeringen i år oppretter 12 nye offeromsorgskontor i hele landet. Kontorene skal plasseres i politiets lokaler, slik at ofrene får oppfølging raskere og av personer som har god kunnskap om saken deres. Der skal volds- og overgrepsofre tilbys psykososial støtte, oppfølging og veiledning gjennom hele prosessen og loses til profesjonell hjelp – både i kommunalt og statlig tjenesteapparat. Ofrene vil i større grad enn tidligere få den nødvendige støtten som trengs for å stå i en straffesak til den er ferdig behandlet.

Jeg håper SV er enig i at hvordan vi behandler ofrene underveis er vel så viktig som rask saksbehandlingstid. Behovet for informasjon og oppfølging er stort, noe ikke minst DIXI - ressurssenter mot voldtekt – har vært opptatt av.

I arbeidet med voldtekt og voldtektsofre er det avgjørende med forebygging, å sikre høy kvalitet i etterforskningen, samt å sikre en god og samordnet innsats fra alle som skal bistå offeret. Vi er nå i gang med en ny handlingsplan mot voldtekt, som i tillegg til forebygging vil omhandle kvaliteten ved landets overgrepsmottak og i helsetjenesten generelt. Når det gjelder politi- og påtalemyndighetens arbeid, vil planen fange opp anbefalingene fra Kripos’ evaluering av politiets arbeid med seksuelle overgrep og resultatene fra Statsadvokatenes kvalitetsundersøkelse fra 2016. Planen forventes ferdigstilt i løpet av våren.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.