Vollebæk sier nei til Ibsen-spleis

Teatersjef Ellen Horn har fått smånapp fra sponsorer, men trenger større fisk for å betale Ibsenfestivalen. Utenriksminister Knut Vollebæk vil ikke være med på kulturministerens spleiselag.

Dagbladet skrev i forrige uke at Nationaltheatret mangler fem millioner kroner til Ibsenfestivalen. Kulturminister Åslaug Haga inviterer Knut Vollebæk med på et spleiselag dersom teatret ikke klarer å skaffe sponsorer innen utgangen av februar. Utenriksdepartementet kan gå inn med reisestøtte til utenlandske ensembler fra sitt kulturbudsjett.

- Hvis Norge ikke har råd til å ha en Ibsenfestival, er det dårlig stelt med oss, og det ville være tragisk hvis den ble lagt ned, sier Knut Vollebæk til Dagbladet.

- Vi kan godt være med og se på en arbeidsdeling mellom Utenriksdepartementet (UD) og Kulturdepartementet (KD), men det er KD som har hoved-ansvaret i denne saken.

Ellen Horn har etter Dagbladets oppslag de siste dagene fått kontakt med mulige sponsorer.

- Fokuset på saken har gjort at vi har fått noen små napp fra sponsorsiden, sier hun.

Kontraktene er ennå ikke undertegnet, og teatersjefen vil ikke antyde hvor store beløp de potensielle sponsorene vil gå inn med. Vi jobber fortsatt med saken, sier hun.

Ellen Horn og kulturminister Åslaug Haga var også i kontakt med hverandre i løpet av gårsdagen for å drøfte mulige nødtiltak. Hvis finansieringen ikke er i boks i løpet av februar, avlyses festivalen.

- Nå virker det som om kulturministeren har forstått alvoret i saken, sier Ellen Horn.

Før helga så hun mørkt på sjansene for festivalen. Nå er hun optimistisk.