Vømlingan

Krampaktig forsøk på å gi Vømmøl nytt liv.

CD: På 1970-tallet kom Vømmøl Spellmannslag inn som et friskt innslag i det man kunne kalle den politiske rocken. Med sitt univers skapte Hans Rotmo et Norge i miniatyr som anskueliggjorde behovet for politiske reformer og økonomisk rettferdighet.

Men Vømmøl var knyttet til sin tid. 35 år seinere oppleves prosjektet i høyden som nostalgi for innlandstrøndere og sosialistisk orienterte nostalgikere. Rotmo har skrevet nye sanger, og for tredje gang forsøkes et gjenopplivingsforsøk fra fem manns gruppa Vømlingan, som ikke inkluderer Rotmo selv.

Den som liker snåle trønderstemmer, tjukke l’er og nesten-kopier av gamle Rotmo-låter får full pott her.

Men for undertegnede — som i sin tid var glad i Vømmøl-prosjektet — føles dette som en totalt unødvendig påminnelse. Det mest forsonende trekket med denne plata er at den bare varer i 35 minutter.