Teskonserter:

Vraket alle testkonserter: - Ble røyka ut

I Norge har det ikke blitt arrangert en eneste testkonsert. Arrangørene fikk aldri et klart nei, men endte opp som en kasteball mellom FHI, Helsedirektoratet og departementene.

UMULIG: For Rensåsen 2021 ble det umulig å gjennomføre årets festival da arrangøren ikke fikk gjennomført testkonsert. Her fra Parkenfestivalen i i Rensåsparken i 2019. Foto: Parkenfestivalen/Frida Xiang Nordås
UMULIG: For Rensåsen 2021 ble det umulig å gjennomføre årets festival da arrangøren ikke fikk gjennomført testkonsert. Her fra Parkenfestivalen i i Rensåsparken i 2019. Foto: Parkenfestivalen/Frida Xiang Nordås Vis mer
Publisert
Sist oppdatert
Fullvaksinerte: 65.95% Første dose: 75.40%

I mai skrev Dagbladet at regjeringen ga grønt lys for testkonserter i Oslo og Bergen med opptil 3000 i publikum. Initiativet fra FHI og bransjeaktørene ble derimot stoppet av lokale myndigheter i Bergen og Oslo grunnet frykt for å belaste systemet med testing og smittesporing ytterligere lokalt.

Det stoppet ikke lokale arrangører og myndigheter rundt om i landet fra å prøve seg. I Bodø skulle Parkenfestivalen 2021 bli den første som tok i bruk massetestingsmetoden PCR-pooling. Det vil si at man tester grupper på 20 personer av gangen. Prøvene samles under ett og sendes til laboratorium i samme bolk. Der testes det som én prøve.

I ettertid har festivaler i byer som Oslo, Stavanger og Fredrikstad meldt seg frivillig til å ha testkonserter, men samtlige har måttet skrinlegge prosjektene. Festivalsjefer for Parkenfestivalen, Utopia-festivalen og Findings sier til Dagbladet at de ikke fikk et klart avslag på sine søknader, men endte opp som en kasteball mellom FHI, Helsedirektoratet og departementene.

- Får ikke kontakt

Over hele Europa har såkalte testkonserter blitt arrangert, hvor arrangørene har fått fritak for gjeldende smitteverntiltak med avstand og antall personer. Arrangørene som har søkt om status som testkonsert har ønsket fritak fra reglene om kohorter, avstand og antall personer som kan delta. I Norge kan man i dag arrangere en «vanlig» konsert under strenge regler.

Dette er reglene

Arrangementer innendørs uten faste, tilviste plasser:

Uten koronasertifikat:Inntil 400 personer i kohorter på inntil 200 personer

Med koronasertifikat: 50 prosent kapasitet, men maks 1500 personer. Delt i kohorter på inntil 500.

Arrangementer innendørs med faste, tilviste plasser:

Uten koronasertifikat:

Inntil 1000 personer i kohorter på inntil 500 personer.

Med koronasertifikat: 50 prosent kapasitet, men maks 3000 personer. Delt i kohorter på inntil 500.

Arrangementer utendørs uten faste, tilviste plasser:

Uten koronasertfikat: Inntil 800 personer i kohorter på inntil 200 personer

Med koronasertfikat: 50 prosent kapasitet, men maks 3000 personer. Delt i kohorter på inntil 500

Arrangementer utendørs med faste, tilviste sitteplasser:

Uten koronasertifikat: Inntil 2000 personer i kohorter på inntil 500 personer

Med koronasertifikat: 50 prosent kapasitet, men maks 7000 personer. Delt i kohorter på inntil 500

Festivalen Findings på Bislett Stadion i Oslo var i samme situasjon som Parken i Bodø.

I ukevis var selskapet Sky Agency i tvil om de kunne gjennomføre festivalen på Bislett Stadion. Dagbladet har tidligere skrevet at Findings var avhengig av å få status som «testfestival». Til slutt så arrangøren seg nødt til å avlyse da et svar uteble.

- Vi har forsøkt å få kontakt med myndighetene, men får ikke skikkelige svar og blir en kasteball i systemet. Det gjør at vi nå avlyser, sa arrangør og medeier i Sky Agency, Trond Opsahl, til Dagbladet.

SMITTEREKORD: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har en oppfordring til uvaksinerte. Programleder: Jostein Sletten / Dagbladet TV Vis mer

- Aldri fått avslag

Parkenfestivalens festivalsjef, Gøran Aamodt mener de aldri fikk avslag på sin søknad, men ble henvist til de ulike helsemyndighetene for svar. Til slutt kulminerte det i at arrangøren la fra seg prosjektet.

- De kunne bare sagt nei med det samme. Det at vi aldri har fått et klart svar har gjort oss veldig usikre, sier Aamodt.

Aamodt og festivalen hadde fått støtte av kommuneoverlegen i Bodø, og hadde fått en skriftlig tilslutning fra helsedirektoratet. Men da det kom til et stykke fikk ikke Parken fritak fra alle smittevernkravene.

SKUFFET: Festivalsjef i Parken, Gøran Aamodt, er skuffet over festivalen ikke fikk unntak fra smittevernskravene. Foto: Privat
SKUFFET: Festivalsjef i Parken, Gøran Aamodt, er skuffet over festivalen ikke fikk unntak fra smittevernskravene. Foto: Privat Vis mer

For å gjennomføre festivalen og forskningsprosjektet ønsket Parken unntak for avstandskravet, samt å invitere 5000 deltakere. FHI og Helsedirektoratet sa i et faglig råd til regjeringen ja til massetesting, men nei til andre unntak. Det ble blant annet vist til at den nasjonale nytten av et slik testarrangement ikke var stort nok til å gi slike unntak. Det var i utgangspunktet testkonsertene i Bergen og Oslo som skulle fungere som forskningsprosjekter, skrev NTB.

- Det er et billig poeng at Bergen og Oslo var forskning, men vårt prosjekt ikke var godt nok. Vårt arrangement er bredt forankra, og vi føler forutsetningene har blitt endret underveis slik at det skulle bli umulig for oss å arrangere, sier Aamodt.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sa tidligere denne måneden til NTB at prosjektet i Bodø ikke var avhengig av unntak fra reglene om kohorter og avstand.

- Derfor har vi ikke anbefalt unntak fra disse grunnreglene, som gjelder alle arrangementer i Norge og som er viktige for å håndtere eventuelle smittetilfeller som dukker opp i ettertid, sier Nakstad.

TEST-FESTIVAL: 5000 mennesker slapp munnbind og kunne stå tett oppi hverandre under en mini-festival i Liverpool 2.mai. Video: AP. Reporter: Maja Walberg Klev Vis mer

- Ble røyka ut

Heller ikke Espen Knoph ved Utopia-festivalen i Stavanger fikk et klart avslag på sin søknad om å bli testkonsert.

- Vi ble «røyka ut». Vi ble sendt mellom FHI, Helsedirektoratet og departementene så mange ganger at jeg har mistet tellinga. Vi ønsket oss unntak fra enmetersregelen, men fikk beskjed om at festivalen ikke var vitenskapelig nok forankra, sier Knoph til Dagbladet.

Knoph mener festivalen kunne vært et godt utgangspunkt for å forske på unge menneskers mentale helse, vaksinasjonsgraden hos unge og så videre. Stavanger kommune stilte seg også bak arrangøren.

- Oppfylte dere kravene som skulle til for å få status som testkonsert?

- Vi har ikke fått noen krav, eller en spesifisert liste. Men vi skjønte tidlig at vi ikke kom til å få status når Parken i Bodø, med all sin forankring i forskning, fikk avslag at vi ikke kom til å få noe positivt svar, sier Knoph.

Utopia-festivalen avlyste i forrige uke. Findingsfestivalen og Idyllfestivalen i Fredrikstad avlyste også på grunn av manglende svar fra helsemyndighetene.

- Urimelig

Tone Østerdal, daglig leder i Norske Konsertarrangører (NKA), landets interesse- og kompetanseorganisasjon for konsertarrangører, mener testkonsert-avslagene er en forlengelse av hvor urimelig de profesjonelle arrangørene har blitt behandlet gjennom hele pandemien.

KRITIKK: Daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal, mener profesjonelle arrangører har blitt behandlet urimelig gjennom hele pandemien. Foto: NKA
KRITIKK: Daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal, mener profesjonelle arrangører har blitt behandlet urimelig gjennom hele pandemien. Foto: NKA Vis mer

- Myndighetene har vist seg å være handlekraftige når de vil. Men når det kommer til arrangementer har man insistert på en sjablongmessig tilnærming og svært liten grad av fleksibilitet. Arbeidsplassene hos arrangører og underleverandører har på ingen måte vært prioritert, sier Østerdal til Dagbladet.

- At man ikke har fått til noen av disse testkonsertene sier oss også at myndighetene, med et hederlig unntak i FHIs eget testprosjekt, heller ikke har vært opptatt av å skaffe til veie kunnskap om den reelle risikoen knyttet til arrangementer, fortsetter hun.

- Treffer dårlig

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Saliba Andreas Korkunc (H) mener at henvendelsene departementet har mottatt om covid-19-testarrangementer ikke har vært arrangementer som gir grunnlag for forskningsbasert kunnskap.

Han mener også kritikken fra Norske Konsertarrangører treffer dårlig.

- I realiteten har det ikke vært snakk om testkonserter med stor forskningsmessig verdi, men heller et ønske om å få fritak fra de kravene som stilles i covid-19-forskriften. Vi har brukt mye ressurser på å vurdere blant annet søknaden fra Parkenfestivalen, og kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen fra foreningen.

KUN ÉN SØKNAD: Statssekretær i Helse-og omsorgsdepartementet Saliba Andreas Korkunc (H) mener at henvendelsene departementet har mottatt om covid-19-testarrangementer ikke har vært arrangementer som gir grunnlag for forskningsbasert kunnskap. Foto: Borgos Foto AS
KUN ÉN SØKNAD: Statssekretær i Helse-og omsorgsdepartementet Saliba Andreas Korkunc (H) mener at henvendelsene departementet har mottatt om covid-19-testarrangementer ikke har vært arrangementer som gir grunnlag for forskningsbasert kunnskap. Foto: Borgos Foto AS Vis mer

Videre sier han at den eneste formelle søknaden Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt er fra Parkenfestivalen i Bodø.

- Søknaden ble faglig vurdert av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, som mente det ikke var forsvarlig å gi unntak fra antallsbegrensning eller avstandskrav for festivalen. Dette ble beskrevet i svaret vi sendte dem, sier Korkunc til Dagbladet.

- Ikke mottatt søknad

Når det gjelder Findingsfestivalen, Idyllfestivalen og Utopia, mener Korkunc at departementet ikke har mottatt noen søknader.

- Men arrangørene samt representanter fra noen av vertskommunene har henvendt seg til Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet i mange ulike kanaler. Det ble krevende å forholde seg til så mange ulike aktører som tok kontakt med så mange ulik etater og departementer, sier han.

- Når det gjelder Utopia fikk vi for eksempel et brev fra ordføreren i Stavanger, som anbefalte at vi godkjente festivalen som et testarrangement, mens vi kort tid etterpå fikk et brev fra smitteoverlegen i Stavanger, som mente det motsatte, fortsetter Korkunc.

Etter henvendelse valgte Helse- og omsorgsdepartementet på eget initiativ å sende et brev til de tre arrangørene, med kopi til vertskommunene, som klargjorde hvilke krav som må oppfylles for at det skal kunne gjennomføres en testkonsert.

- Vi har etter det ikke mottatt noen søknad fra dem om å gjennomføre testkonserter.

SPILLER KONSERT: New York åpner gradvis opp. Derfor kunne bandet «Madball» spille for et stort publikum 24. april. Video: NTB, YouTube. Vis mer

- Lite sannsynlig

Korkunc informerer at gjennomføring av en festival som covid-19-testarrangement vil kreve endring i covid-19-forskriften, blant annet når det gjelder antallsbegrensninger og avstandskrav. Det gjelder også hvis man vil gjennomføre en festival på «vanlig måte», uten at det skal skje som et forskningsprosjekt.

- Da er det lite sannsynlig at det vil bli gitt unntak. Dersom arrangementet skal gjennomføres som et forskningsprosjekt etter helseforskningsloven gjelder generelle formkrav, blant annet krav til forhåndsgodkjenning av Regional etisk komité. Da kreves det også at gjennomføring av festivalen oppfyller kriterier knyttet til smittevern, overføringsverdi og forskningsmessig verdi.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer